ESSEET

Kandidaatintutkielma: Poliittinen ja institutionaalinen sorto maahanmuutossa – Neljä paikannusta rakenteellisen sosiaalityön teorian valossa (arvosana 5/5, paras sosiaalityön kandidaatin tutkielma lukuvuonna 2016-2017 Lapin Yliopisto): 

KANDI_MAAHANMUUTTO_PALAUTETTU (3)

Kriittinen ajattelu ja feministinen sosiaalityö rakenteita muuttamassa (arvosana 5/5):

Teoria3_viinamäki_ramberg (2)

Asumisen tulonsiirrot hyvinvointivaltiossa  – kohti omistamiseen pohjautuvaa sosiaaliturvaa (arvosana 5/5):

C-paketin essee

Sosiaalityö ja talous kurssi: ”Rakenteellinen sosiaalityö talouspolitiikkaan vaikuttamassa: Teoreettiset perusteet sekä muutosehdotukset” (arvosana 5/5):

valmis_essee_pdf