ARVOT

Yhteiskunnassa politiikka on väline, joka ilmentää arvojamme. Minun velvollisuus poliitikkona on pitää kiinni arvoistani kaikessa toiminnassani. Elämässä on mahdotonta tehdä kaikkia miellyttäviä päätöksiä, mutta kun päätöksenteossa pitää arvot mukana, tietää ettei metsään voi kovin paljon mennä.

Arvot tarkoittavat minulle sitä, että ajan heidänkin etuja, joiden ääni ei kuulu niissä pöydissä, joissa heidän asioistaan päätetään. Jakamattomat arvot, kuten ihmisoikeudet, menevät aina poliittisessa toiminnassa kaiken edelle ja niiden vaalimisen suhteen olen periksiantamaton.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Sosiaalinen oikeudenmukaisuudella tarkoittaa , että päätösten ja politiikan seurauksia on aina arvioitava sen mukaisesti, kuinka ne vaikuttavat ihmisiin ja ihmisryhmiin. Sosiaalisesti epäoikeudenmukainen päätös tai toiminta heikentää jo riistettyjä ihmisiä, jonka vuoksi sellaista tulee välttää.

Ihmisoikeuksien ensisijaisuus

Ihmisoikeudet ovat minulle kaikki kaikessa. Jokaisen ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa on kunnioitettava kaikessa poliittisessa toiminnassa. Ihmisoikeuksien ajaminen sekä niiden toteutumisen varmistaminen rakenteellisella tasolla on intohimoni.

Tasa-arvo

Määrittelen itseni feministiksi – ja tasa-arvon vaade lävistää minun politiikkaani.

Ilmastonmuutoksen vastustaminen

Olemme viimeinen sukupolvi, joka voi pysäyttää ilmaston lämpenemisen. Sen vuoksi kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa tulee huomioida ja arvioida ympäristövaikutukset perustuen tieteelliseen tietoon. Tulevaisuus ei ole vain tuolla jossain, vaan se on nyt ja sen vuoksi tarvitaan huolenpitoa heti!

Inhimillisyys

Inhimillisyys on kadonnut politiikasta, joka näkyy surullisina tapauksina uutisissa. Me emme voi jatkaa samalla kylmällä linjalla, vaan tarvitsemme enemmän inhimillisyyttä päätöksentekoon, ennen kuin on liian myöhäistä. Tarvitsemme myös inhimillisyyttä politiikkaan, jotta saamme toivoa politiikan tekemiseen tuleville sukupolville!