Esteetön näkötorni Rovaniemelle?

Minuun syksyn kynnyksellä otti yhteyttä eräs kaupunkilainen, joka pyysi pohjan perusteella valmistelemaan valtuustoaloitteen ja viemään asiaa eteenpäin. Maanantaina 09.12.2019 ryhmämme valtuutetut tulevat sen jättämään valtuustossa. Ohessa valtuustoaloite kokonaisuudessaan:

Valtuustoaloite esteettömän näkötornin rakentamisesta Rovaniemelle

Perusteluosa

Tällä hetkellä kaupungissa ei ole näköalapaikoistaan huolimatta esteetöntä näkötornia.

Aloite on Rovaniemen vammaispoliittisen tavoiteohjelman (2012-2020) mukainen ja perustuu ohjelman tavoitteeseen rakentaa esteetöntä ympäristöä, jossa asuminen, liikkuminen ja asioiminen ovat mahdollista kaikille kuntalaisille. Ohjelman mukaan kaupunki sitoutuu hyödyntämään kaavoituksen ja asuinympäristöjen suunnittelun monipuoliset keinot, joilla voidaan parantaa henkilöiden omatoimisuutta ja elämänlaatua.

Tornista siis hyötyisivät kaikki, mutta eritoten ihmiset, jotka käyttävät liikkumisen apuvälineitä, kuten pyörätuolia tai rollaattoria. Esteettömästä näkötornista hyötyisivät myös henkilöt, joilla on mukanaan lastenrattaat tai pieniä lapsia, jotka eivät vielä voi kiivetä kaupungin muihin näkötorneihin. 

Paikkaehdotus

Näkötornille olisi hyvä paikka esimerkiksi Korkalovaarassa Taivaanrannantien päässä olevan Rakkapolun parkkipaikan takana (tontilla 6072 tai sen läheisyydessä), joka on kaavamääräykseltään kerho- sosiaali- ja vapaa-ajantoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Paikalla on sijainnut aiemmin laskettelurinne, ja nykyään aluetta käytetään esimerkiksi maastopyöräilyyn ja virkistysalueena alueen lähitienoon ihmisten kesken. Näin ollen paikka olisi entuudestaan tuttu ja luonteva paikka kaupunkilaisille. Alueelle on teetetty myös pima-selvitys 2015.

Rakentaminen ja kustannukset

Reitin voisi esimerkiksi suunnitella ja rakentaa yhteistyössä ammattiopistojen, ammattikorkeakoulun, paikallisten järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Tällaisesta yhteistyöstä on hyviä kokemuksia ympäri Suomea, joita voitaisiin hyödyntää.

Näköalatornin kustannuksissa em. paikkaan tulee ottaa huomioon parkkipaikalta johtavan lyhyen reitin muuttaminen esteettömäksi sekä materiaalikulut että työn hinta.

Mikäli suunnittelu ja rakentaminen tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kesken, olisi kustannuserä kaupungille maltillinen. Aloite voidaan toteuttaa myös kaupungin omana työnä tai tilata ulkopuoliselta.

Rovaniemellä  ___ . ___2019