Oi Rovaniemi!

Rovaniemi on ainutlaatuinen kaupunki – sen positiivisessa ja negatiivisessa mielessä. Ohessa vuosien vaikutustyöni havaintoja ja tavoitteita tuleviin kuntavaaleihin. Jos sinulla ei ole kiire, jää toki ajatuksiini tutustumaan!

KAAVOITUS

Kaupunkikuvan puolesta!

Olen vuosia kirjoittanut Rovaniemen alennustilasta suhteessa oman historian ja kaupunkikuvan kunnioittamiseen. Vahvat henkilöt ovat ohjanneet kaupungin kaavoitusta etenkin keskikaupungilla siihen suuntaan, jossa arvoa ei ole annettu liiemmin viherrakentamiselle tai jälleenrakennusajan arkkitehtuurille. Tähän on saatava muutos – on aika kaavoittaa kaupunkia sen asukkaita varten!

Vuonna 2018 laitoin alulle adressin Lääninhallituksen suojelusta, johon keräsimme yhteensä yli 600 nimeä (noin puolet paperisina). On yksiselitteisen tärkeätä pitää kiinni historiallisista ja arvokkaista kaupunkikuvallisista kohteista, koska niihin identiteettimme ja historiamme oleellisesti kytkeytyvät. Me emme saa tuhota arvokasta rakennusperintöämme tai puistomaista kaupunkitilaa, sen olemme velkaa edellisille ja tuleville sukupolville.

Rovaniemellä on jo vuosia pyritty siirtämään myös Sairaalanniemeä gryndereiden syliin. Sairaalanniemi on ainutkertaisena säilynyt paikka, jolla on vuosisatojen historia: siellä on synnytty, siellä on kuoltu ja siellä on parannettu. Sen puolesta olemme osoittaneet mieltä ja järjestäneet useita keskustelutilaisuuksia, pitäneet kaupunkikävelyitä live-lähetyksineen ja järjestäneet useita ilmaistapahtumia. Silti sen arvo nähdään vaan excel-käppyröissä valtaa pitävien taholla. Minusta tämä arvokas paikka on säilytettävä kaikkien – ei harvojen käytössä.

Kaupungin omistuksessa olevat historialliset ja arvokkaat kiinteistöt kuuluvat yhteisön käyttöön, eikä niitä pidä lyhytnäköisesti myydä yksityisille. On siis tärkeätä, että vaalimme tulevalla valtuustokaudella historiallisia kohteita esimerkiksi Rovakatu 2-4:ää ja Vanhaa Asemaa. Voit lukea muita vuosien saatossa kirjoittamiani ajatuksia kaavoituksista ja puistoista esimerkiksi tästä, tästä, täältä ja täältä.

Kohtuuhintaisia asuntoja kaavoituksella

Rovaniemelle tarvitaan muutakin kuin vapaan pääoman asuntotuotantoa keskikaupungille. Meidän pitää nostaa sosiaaliseen asuntotuotannon profiilia sekä saattaa kaavoitettujen alueiden – kuten Lampelan – asuntotuotannot loppuun sekä kaavoittaa uusia alueita myös muualle kuin joenrannoille tai historiallisesti merkittävien kohteiden kylkeen.

Potentiaalisia uusia kaavoituksellisia kohteita ovat nykyinen puuterminaali Lampelan ja Suosiolan palvelualueiden läheisyydessä, josta on alle 2 km keskustaan. Lisäksi sosiaalista asuntotuotantoa on syytä lähteä ajamaan esimerkiksi entiselle ”hätäkeskuksen tontille”, joka tulisi saada hyötykäyttöön ympäröivää rakennusmassoja kunnioittaen.

SANOTAAN KYLLÄ JULKISILLE PALVELUILLE

Yksityisestä takaisin julkiseen

Rovaniemellä on ulkoistettu valtava määrä esimerkiksi ikäihmisten, lasten päivähoidon, mielenterveys- ja päihdepalveluita. Tasaisesti saamme lukea tiedotusvälineistä siitä, kuinka hoivaa tai hoitoa on laiminlyöty tai kuinka kustannukset kasvavat. On syytä kysyä, että saavutetaanko palveluiden ulkoistuksilla sellaista etua, että se on palveluiden tarvitsijoiden tai kuntalaisen kannalta hyödyllistä?

Esimerkiksi Pudasjärvi on purkanut ostopalveluita ja saanut säästöä. Olen myös perusturvalautakunnassa esittänyt, että meidän tulisi palata vahvemmin omaan tuotantoon, jossa päättäjät kantavat vastuuta palveluista. Itse tuotettujen palveluiden sisältöön pystymme vaikuttamaan, takaamaan työntekijöille oikeudenmukaiset työehdot ja saamaan säästöä – kun asiat hoidetaan terävästi. Valitettavasti Rovaniemellä uskotaan autuaasti siihen, että vain ulkoistamalla voidaan säästää – tämä on selvää kun katsotaan suurta yleiskuvaa.

On väärin, että yhteisömme asukkaat joutuvat taistelemaan oikeuksistaan kenties vuosia, ennen kuin saavat inhimillistä kohtelua. Nyt on aika ryhtiliikkeelle – ei vastuun pakoilulle!

Huomio palveluiden saatavuuteen

Aivan liian usein moni huomaa arjessaan törmäävänsä jäävuoreen, jossa hoitoa ei ole saatavilla tai jonotusajat palveluihin ovat pitkät. Kaupungissamme on esimerkiksi tolkuton lääkäripula, josta maksamme kalliisti, kun hoidamme sitä purkkapatenteilla ja ostopalveluilla. Lopulta osa ihmisistä hakeutuu tai pahimmillaan joutuu erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin, koska palvelulle eivät toimi. Tästä aiheutuu ihmisille kohtuuttomia seurauksia ja se on lisännyt myös kaupungin menoja liikaa.

Palveluiden kirjo on valtava, mutta meidän täytyy kiinnittää huomioita myös mielenterveyspalveluiden saatavuuteen – me emme saa antaa ”ei oota” tai pallotella ihmisiä palveluiden sisällä. Ratkaisut ovat resursseissa, mitä päättäjinä suomme palveluiden järjestämiseksi. Meidän täytyy luoda järjestelmä, jossa on riittävät resurssit ja toiminta ajantasalla – kukaan ei saa pudota palveluista läpi.

Elävä ja osallistava kaupunki

Elävä kaupunki tarkoittaa minulle paikkaa, jossa ihmiset ja yhteisöt viihtyvät ja pystyvät vaikuttamaan elinympäristöönsä. Ihmisten mahdollisuudet kehittää itseään, nauttia haluamastaan kulttuurista sekä olla osana kaupunkia, on elinvoimaisen kaupungin pohja.

Emme voi rakentaa kaupunkia pelkästään turisteille, vaan meidän tulee ajatella, että teemme sitä itsellemme. Me asukkaat olemme kaupunki, me olemme voimavara ja tämä yhteisö, johon jokainen on vapaa liittymään tai tulla käymään vieraanaamme. Meidän elinvoimamme ja hyvinvointimme riippuu yhteisön hyvinvoinnista ja vaikka sen kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä, kannattaa siihen panostaa.

Tarvitsemme hyvää hallintoa

Rovaniemen kaupungin ylin hallinto ja johto on vuosien saatossa aiheuttanut itselleen harmia ja kasvavaa luottamuspulaa kaupunkilaisten silimssä. Vaikka viimeisen vuoden aikana olemme saaneet uuden kaupunginjohtajan, tuntuvat kriisit seuraavan vuodesta toiseen.

Hallintosääntösekoilut, Kiela-korttelin sotkujen, laittomien koululakkautusten, asiakirjojen salaamisten ja huonon hallinnon kulttuurille on tultava loppu.

Tarvitsemme avoimmuutta luodaksemme luottamusta yhteisön sisälle suhteessa kaupunkiin viranomaisena ja julkisyhtiesönä. Se mikä laissa on minimi, ei tarvitse olla hallintomme maksimi.

Elävät kylät – valoisat lähiöt

Olen ollut kyläkoulussa, jossa oli muutama kymmenen oppilasta, olen ollut isossa yhteiskoulussa, jossa oli satoja oppilaita. Olen ajanut autoa alaikäisenä metsäteillä, mutta olen asunut aivan kaupunkienkin ytimessä.

Se mikä on tärkeä ymmärtää, että eri paikoissa on erilaiset tarpeet ja ihmisillä lopulta yhtälainen oikeus palveluihin. Rovaniemellä meidän tulee lopettaa jokasyksyinen kyläkoulujen ajojahti siinä missä meidän tulee panostaa Korkalovaaran palveluihin.

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

Kiitos ei, Sierilä!

Kemijoki oli koko Suomen mahtavin lohijoki, ennen kuin se valjastettiin voimalaitoksilla. Joen sekä valuma-alueen 21 voimalaitosta patoineen eivät ole vielä tarpeeksi energiayhtiöille, vaan Kemijoki Oy haluaa – surullista kyllä – rakentaa vielä yhden myllyn lisää Rovaniemelle. Maailmassa jossa vaihtoehtoista energiaa pystytään tuottamaan ekologisemmin, ei enää tulisi lisätä vesivoimaa.

Me emme tarvitse uutta myllyä pilaamaan viimeisiä koskia, vaan meidän pitäisi pyrkiä palauttamaan jokea kohti luontaista kiertoaan. Tätä tavoitetta kohti kuljemme velvoittamalla jokiyhtiöt rakentamaan joelle ohitusuomat voimalaitosten ohittamiseksi, jotta lohi jälleen joskus nousisi ja virtavesien kalakantaa saadaan palautettua. Verotuloja sekä energiaa saamme kaavoittamalla tuulivoimaa alueille, joissa se ei haittaa porotaloutta liiaksi ja on riittävän kaukana asutuksesta.

Sanotaan kyllä biokaasulaitokselle

Rovaniemi on panostanut kiertotalouteen ja nyt meidän on aika ottaa uusi suunta sekä tehdä haaveista totta: sanotaan yhdessä kyllä paikalliselle biokaasulaitokselle. Tällä hetkellä biojätteemme rahdataan Ouluun mädättämöön, jossa siitä tuotetaan biokaasua. Olisi viisaampaa tuottaa jätteestä – yhdessä muiden lappilaisten toimijoiden – paikallista energiaa omiin tarpeisiin