Hyvää saamelaisten kansallispäivää – huomio oikeuksiin!

Suomen valtiolla on osansa kotoperäisessä kolonialismissa ja saamelaisten ihmisoikeuksien loukkaamisessa historian valossa. Kun tunnistamme ja tunnustamme tuon historian, voimme ottaa siitä opiksi. Kenenkään oikeuksien yli, edes demokratiassa, ei voi kävellä, vaan kaikkien oikeuksia täytyy kunnioittaa, suojella ja edistää.

Saamelaisilla alkuperäiskansana on perustuslaillinen oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä siihen kuuluvia perinteisiä elinkeinojaan. Näiden oikeuksien toteutumiseen on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota myös kunnissa ja maakunnassa. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikutetaan saamelaiskäräjien esiin nostamiin asioihin – kuten yhdenvertaisiin sote-palvelujen saantiin – omissa verkostoissa ja niiden ulkopuolella.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio kiinnitti huomiota tänään (06.02.2021) siihen, että: ”saamenkieliset oppimateriaalit ovat puutteellisia ja opetuksen saaminen saamen kielellä on satunnaista. Lisäksi saamenkielisistä opettajista on edelleen puutetta”. Niittyvuopio myös kirjoitti eilen (5.2.2021) ilmestyneessä Kansan Tahdon kolmunissaan, että: ”- – saamelaisia ei nähdä olennaisena osana selontekoja, lakiuudistuksia tai ylipäätänsä poliittista keskustelua.”

Nämä ovat tosiasioita, jotka eivät parane pelkillä juhlapuheilla. Kuten Niittyvuopio kirjoitti, ei saamelaisia nähdä olennaisena osana päätöksentekoa. Tähän on helppo yhtyä, nimittäin saamelaiskäräjillä on kotiseutualueensa maakuntahallituksessa pelkkä puheoikeus, jossa itsekin olen jäsenenä.

Jos oikeuksiin todella halutaan kiinnittää huomiota, pitäisi saamelaisilla olla myös esitysoikeus Lapin liiton hallituksessa. Minusta olisi perusteltua muuttaa Lapin liiton perussopimuksen 21§:ä, jossa asiasta säädetään, niin että se takaisi myös esitysoikeuden käräjien edustajalle. Se olisi tosiasiallinen parannus poliittisen päätöksenteon kulttuurissa vallitsevaan tilanteeseen nähden.

Tulevissa kuntavaaleissa valitaan jälleen uudet päättäjät kuntiin ja myös Lapin liittoon. Toivottavasti saamme velvollisuudentuntoisia päättäjiä, jotka kiinnittävät huomiota saaamelaisten esiin nostamiin toiveisiin ja epäkohtiin. Kun olen osaltani Lapin liiton hallituksessa esittänyt esimerkiksi Jäämeren radan poistamista Pohjois-Lapin 2040 maakuntakaavasta, olen pyrkinyt huolehtimaan kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta. Mielestäni se on velvollisuuteni niin ihmisenä kuin päättäjänä.

Olemme vielä kaukana siitä tilanteesta, jossa alkuperäiskansojen perustuslailliset oikeudet toteutuvat tosiasiallisina. Mutta jokainen päivä on uusi mahdollisuus tehdä muutos parempaan, jokaisella meistä. Näillä sanoilla haluan toivottaa:

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!
Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!
Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!
Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille!

Kirjoittaja on Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja ja vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen