Puoluekokous 2019

Olen ehdolla Vasemmistoliiton puoluekokoukseen, mutta miksi ihmeessä? Ohessa kolme syytä ehdokkuuteeni!

Yksi: Toimin poliittisesti aktiivisesti kotikaupungissani ja minulla on selkeä suunta siinä, kuinka vasemmistoa ja sen politiikan sisältöä tulisi kehittää, jotta kannatuksemme saataisiin nousuun upeassa kaupungissamme. Tällä hetkellä vasemmisto ei ole onnistunut uusiutumaan riittävän hyvin suuntaan, joka tekee siitä kiinnostavan ja tavoiteltavan vaihtoehdon vahvassa kulttuuri- ja opiskelukaupungissa.

Uusiutuminen ei tarkoita, että emme huomioi nykyisiä jäseniä tai vanhaa äänestäjäkuntaa. Uusiutuminen tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa vasemmistolaisen politiikan ja liikkeen tapahtumien sisältöön Rovaniemellä voi vaikuttaa helpommin. Meidän pitää luoda yhä uudelleen ja uudelleen yhteinen sanoma siitä, mitä me edustamme ja mitä haluamme. Tässä on tärkeässä roolissa osallisuuden lisääminen liikkeessä, joka auttaa meitä eteen päin menemisessä.

Puoluekokouksessa tätä agendaa on mahdollista edistää vaikuttamalla tulevaan puoluehallitukseen, jakamaan huolet toverien kanssa sekä visioimaan uutta että oppimaan muilta alueilta hyviä käytänteitä!

Kaksi: Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtajana minulla on konkreettinen kuva siitä, mikä haastaa meidän menestymistä neljän vuoden säteellä Lapissa. Puoluekokousedustajan tulee olla vaikuttamassa kokouksessa tehtäviin linjauksiin ja henkilövalintoihin niin, että Lappia koetteleviin haasteisiin saadaan tukea puolueelta.

Lapissa nimenomaisesti Rovaniemen seutu on ratkaisevassa asemassa Vasemmistoliiton tulevaisuuden kannalta. Rovaniemellä on paljon äänestäjäpotentiaalia, joka pitää saada taaksemme tulevaisuudessa. Tästä syystä tarvitsemme kokoukseen aktiivisen paikallistason toimijan, jolle politiikka ei ole pullakahveja kokoustilassa, vaan tosiasiallista puurtamista päivästä toiseen tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Tätä puurtamista haluan jatkaa myös puoluekokouksessa, jotta Rovaniemen tulevaisuus ja sen merkitys tulee ymmärretyksi puolueen sisällä.

Kolme: Jäsendemokratian vaaliminen on minulle erityisen tärkeää. Ajoin vahvasti esimerkiksi kunnallisjärjestössä sekä piirissä sitä, että kaikki puoluekokousedustajaksi haluavat saisivat siihen mahdollisuuden vaalien kautta. Puoluekokous on myös minulle henkilökohtaisesti tärkeä jäsendemokratian ilmentymä, joka järjestetään liian harvoin.

Haluan olla puoluekokouksessa vaalimassa sinun ja minun, siis jäsentemme, tärkeyttä tälle puolueelle. Haluan huolehtia siitä, että jäsenistömme on avainasemassa jatkossakin puolueen kehittämisessä ja sisäisessä päätöksenteossa.

ps. Otan mielelläni evästyksiä vastaan myös puoluekokoukseen, mikäli tulen valituksi. Minulle voi aina soittaa, lähettää viestiä tai sähköpostia!

p.p.s. Minua saattaa äänestää, vaikka etelän kiusaksi!