Ehdolla puoluehallitukseen

Henri

Terveisiä Rovaniemeltä, hienosta kulttuuri- ja opiskelukaupungistamme! Olen Henri Ramberg, 32-vuotias yhteiskuntatieteiden ikuinen opiskelija, poliitikko, kaupunkiaktivisti, järjestöhääräilijä, pasifisti ja hassuttelija.

Juureni vaikuttamisessa ovat kulkeneet lukion hallituksen puheenjohtajasta nuorisovaltuustoon, ainejärjestön hallituksesta ylioppilaskunnan edustajistoon. Nykyisin olen Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja ja työtä oikeudenmukaisuuden eteen teen esimerkiksi maakuntahallituksessa.

Vapaa-ajalla viihdyn alamäessä sukset jalassa tai esimerkiksi frisbeegolfin parissa. Rakastan valokuvausta ja yhteiskunnallisesti kantaaottavaa taidetta sekä musiikkia. Onneni on, että minulla on elämässäni puoliso ja yhteiset kaksoslapsemme, toimiva pää sekä kohtalainen terveys.

Mitä haluan tuoda puoluehallitukseen?

Vasemmistoliitto on puolue, jossa monenlaisten ihmisten ääni kuuluu ja näkyy. Moniäänisyys on voimavara, jota meidän tulee vaalia tulevaisuudessakin ja ymmärtää, että puolueen johto ei voi olla poikkeus, vaan sen tulee nousta jäsenistöstään ja edustaa tätä moniäänistä kenttää kauttaaltaan.

Toiveeni – kuten monen muunkin – on, että vasemmistoliitto on puolue, jossa toimintamme on entistäkin jäsenlähtöisempää ja osallistavampaa, sillä jäsenemme ovat yhtä kuin puolue. Meidän täytyy omaksua vahvemmin ajattelutapa, jossa puolue toimii alhaalta ylöspäin – jossa johto huomioi jäsentensä tarpeet etelästä pohjoiseen ja lännestä itään.

Jatkossa meidän täytyy madaltaa edelleen jäsenten osallistumiskynnystä päätöksentekoon jäsenäänestysten kautta. Puoluejohdon tehtävä on kuulla herkästi jäsenistömme mielipiteitä myös kentällä ja sosiaalisessa mediassa. Tämä on tärkeä velvollisuus, jotta pystymme kehittämään puoluetta.

Vasemmistoliiton tulevaisuuden suuntaviivat tulee luoda myös niin, että niissä huomioidaan kauttaaltaan kaikkien yhteisöjen ääni. Esimerkiksi periaateohjelmaa meidän tulisi valmistella niin, että keräämme alueellisesti kattavasti mielipiteitä yhteisöjen jäseniltä. Toisella tasolla osallistamme jäseniämme työryhmän kautta, joka toimii puoluejohdon apuna. Puoluejohdon ei tarvitse tietää aina suoralta kädeltä mikä on parasta, sen velvollisuus on kysyä sitä jäseniltään.

Kiteytettynä: puolueen täytyy luoda puitteet sille, että olemme 2020-luvulla vahvemmin koko maan jäsenistön puolue.

Mustavalkoinen maailmankuva tappaa luovuuden

Ensimmäinen kesätyöni oli 12-vuotiaana mansikkamaalla, kuuden kilometrin päässä mummolasta, paikassa johon kuljettiin pyörällä. Tuona hellekesänä ymmärsin sen, että palkan eteen on työntekijän nähtävä valtavasti vaivaa. Hivenen tuon kesän jälkeen myös kotonani hypättiin päätoimisen yrittämisen maailmaan, jonka aikana opin, että pienen yrittäjän tulo ei synny sormia napsauttamalla. Nuo nuoruuden alkutahdit ovat auttaneet ymmärtämään, että maailma ei ole ”joko tai”, vaan se on monisyinen.

Ihmisten kohtaama monenlainen todellisuus on auennut omassa elämässä raskaiden elämänkokemusten kautta, mutta myös tutkimuskirjallisuuden avulla. Olen oppinut ja saanut näköalapaikan sille, että Suomi -nimisessä valtiossa on paljon mitä parantaa, niin yksilöiden kuin yhteisöjen kannalta, ja tätä työtä sydämestäni haluan tehdä poliittisin keinoin myös vasemmistoliiton sisällä.

Tuo työ on ymmärrettävänä pitkäjänteisenä ja jokseenkin myös hitaana toimintana, jossa onnistumisten saavuttaminen kestävät kauan ja usein niistä on hankala ottaa myös kunniaa. Minulle merkityksellistä on myös palaute omasta työstä, olipa se positiivista tai negatiivista, mutta vain sen avulla voin kehittää omaa toimintaani.

Saamani koskettavin palaute politiikasta ja ohjenuora politiikkaan on ollut yksinkertainen: ”– – arvostan sitä, että jaksat käydä neuvottelua myös niiden kanssa, jotka edustaa eri arvojärjestyksiä kuin me. Muista tunnistaa omat etuoikeudet ja käyttää valtaa oikeudenmukaisesti.” Tätä minä toivon pystyväni toteuttamaan myös vasemmistoliiton puoluehallituksessa.

Puolen Suomen korvat

Olen lähtöisin Pohjois-pohjanmaalta Oulun ja Limingan seudulta, jossa olen viettänyt aktiiviset nuoruusvuoteni ja muuttanut aikuisiällä Lappiin, jonne olen juurtunut ja perustanut perheeni. Naimisiin mentyäni 2014 olen kokenut Lapissa yhteiskunnallisen herätyksen sosiaalityön opintojeni kautta. Oppiaineeni kautta olen ymmärtänyt, kuinka tärkeää rakenteiden muuttaminen on. Siksi toimin täällä esimerkiksi paikallisessa asukasyhdistyksessä, Nuorisoasuntoliitossa ja vaikutan paikallisessa politiikassa.

Vaikuttaminen oman elinpiirinsä ulkopuolella on välillä Lapissa haasteellista. Maakuntamme on pinta-alaltaan Suomen suuri, liki 100.000 km² ja näin laajan alueen sisälle mahtuu monenlaista todellisuutta. Sen vuoksi piirin puheenjohtajana tärkein asiani on ollut hyväksyä, että tiedät vain vähän.

Lapissa puheenjohtajana tärkein asia on ollut pystyä kuuntelemaan ja saattamaan näkemyksiä yhteen. Näin olemme voineet saavuttaa moniäänisestä joukosta yhteisiä päämääriä, jonka takana voimme seistä yhdessä. Tätä myös todella toivon, että myös tulevaisuuden vasemmistossa tehdään ja tätä työtä haluan tehdä myös puoluehallituksessa. Haluan, että töitä tehdään yhdessä.

Kiitän tähän asti saamastani tuesta nöyrimmin ja toivotan heille, jotka tänne asti pääsivät, aurinkoista syksyä sekä mukavaa puoluekokousta Kuopiossa!

Vasemmistoliiton Lapin piirin syyskokous esittää Henri Rambergia puoluehallitukseen.