Ympäristövaikutusten arviointi etusijalle

Eilen (29.3.) kokoonnuimme jälleen Lapin liiton hallituksen kokoukseen, jossa asialistalla oli Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan käynnistäminen. Kaivoshanke on herättänyt paljon keskustelua, sillä se sijoittuu Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueelle ja kaivosyhtiön on katsottu aiemmin tuhonneen siellä arvokasta luontoa.

Lapin Kansa uutisoi (30.3.) rohkeasti, ettei tehdystä päätöksestä äänestetty. Uutisesta syntyy kuva, että koko hallitus oli asiasta samaa mieltä, vaikka näin ei todellisuudessa ollut – minä en kaavoituksen aloittamista hyväksynyt. Tein siitä syystä seuraavan muutosesityksen kokouksessa:

Hallitus päättää, ettei Lapin liitto aloita Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan laatimista ennen YVA-menettelyn loppuunsaattamista ja yhteysviranomaisen antamaa lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, josta selviävät kaivoksen vaikutukset Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueille (ja sen välittömään läheisyyteen).

Ismo Pölönen (2018) Itä-Suomen yliopistosta tiivistää YVA:n tavoitteen seuraavasti: ”Yhtenä YVA:n keskeisenä tavoitteena avata tiedon tuottaminen ja vaikuttamismahdollisuudet (hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon) eri osapuolille.”

On syytä tiedostaa, että kaava voidaan laatia vapaassa järjestyksessä (ennen / yhtä aikaa / jälkeen) suhteessa YVA-menettelyyn. Natura-alueelle sijoittumisen ja julkisen keskustelun vuoksi pidin tärkeänä, että YVA-menettely olisi saatu tässä asiassa valmiiksi ja päättäjien käytössä olisi ollut yhteysviranomaisen eli ELY-keskuksen antama lausunto ennen kaavaprosessia. Näin päättäjillä olisi tiedossa edes perusasiat ennen kaavoituksen mankelointia hallintoportaasta lävitse.

#kaivokset #Lappi #Mawson