Yhteisöllisyyttä opintoihin!

Syksy on täällä – ja niin ovat Rovaniemen katukuvaan ilmestyneet haalaripukuiset ihmisetkin. Opiskelu voi olla elämän parasta aikaa, kun koko opintoihin liittyvä yhteisö pitää siitä huolta. Näin lukuvuoden alussa haluaisimmekin kiinnittää huomionne muutamaan tärkeään seikkaan, jotta jokaisen hyvinvointi tulisi huomioiduksi.
 
Yhteisöllisyys on avain hyvinvointiin silloin, kun jokainen tuntee olevansa osa korkeakouluyhteisöä. Se luo turvaa, antaa paremmat mahdollisuudet menestymiseen sekä tukee opiskelijaa läpi opiskeluaikojen, myös mahdollisissa kriiseissä. Korkeakoulu kuuluu meille kaikille, sen täytyy olla yhteisö, jossa jokainen tulee arvostetuksi ja huomioiduksi, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja kaikkia kuunnellaan.
 
Haluaisimmekin muistuttaa korkeakoulujen johtoa ja opetushenkilöstöä, että me opiskelijatkin olemme kiinteä osa korkeakouluyhteisöä. Jokaisella meillä on vastuu tulevaisuudesta, mutta teillä on myös iso merkitys meidän jaksamisen ja tulevan ammattitaidon kannalta. Parempaa korkeakoulua tehdään yhdessä – tutuille kasvoille on helpompi kertoa huolensa ja toiveensa sekä kiitoksensa.
 
Yhteisöllisyyteen kuuluu myös olennaisena osana osallisuus. Siksi meidän täytyy pitää huoli, että jokaisella korkeakoulun jäsenellä on mahdollista vaikuttaa. Opiskelijakuntien ja korkeakoulujen on hyvä tiedostaa esteettömyys osana osallisuutta – syrjintä voi olla myös tiedostamatonta. Tiedottamisessa on hyvä jatkaa linjaa, jossa otetaan huomioon eri kieliryhmät tuottaen tiedotteet suomeksi ja englanniksi, mutta myös selkokielellä ja mahdollisuuksien mukaan myös saameksi.
 
Vihapuhe, rasismi ja syrjintä ovat osallisuuden esteitä, ja niihin pitää puuttua heti ja vakavasti. Tämä on jokaisen opiskelijan ja henkilöstön jäsenen tehtävä. Korkeakouluissa ei saa antaa tilaa tämän kaltaiselle toiminnalle. Muistakaa nimetä häirintäyhdyshenkilöt jokaiseen tapahtumaan, edistäkää esteettömyyttä ja olettakaa monimuotoisuutta.
 
Tärkeä osa yhteisöllisyyden kasvattamisessa on ainejärjestöillä, opiskelijakunnilla sekä ylioppilaskunnilla. Edunvalvonnan lisäksi nämä yhteisöt tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa, ihan jokaiselle. Siispä yhteisöt, olkaa avoimia, älkää jääkö seinien sisään piiloon katseilta. Uskaltakaa uskaltaa, luokaa uutta arvostavaa ja tukevaa ilmapiiriä. Te olette opiskelijoita varten ja ilman opiskelijoita ei ole teitä.
 
Opiskelijat järjestäytykää! Joukossa on voimaa, oli kyse opiskelijakunnista, ylioppilaskunnista, ainejärjestöistä tai poliittisista nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä. Ajakaa opiskelijoiden, koulutuksen ja sivistyksen puolta, näyttäkää, että teillä on väliä.
Henri Ramberg
Puheenjohtaja, Vasemmistoliiton Rovaniemen kunnallisjärjestö
Mari Ikonen
Varapuheenjohtaja, Vasemmisto-opiskelijat