Vuorovaikutusta syvennettävä

Ohessa pitämäni Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro Rovaniemen kaupunginvaltuustossa(25.10.2021), joka koski tehtyä tuulivoimarakentamisselvitystä. Kriittisestä puheenvuorosta huolimatta, ryhmämme kannattaa tuulivoiman rakentamista Rovaniemelle lähtökohtaisesti.

Hyvät rovaniemeläiset, arvoisa puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutetut,

Rovaniemi on kaupunki, joka antaa poronhoidon näkyä niin kaupunkikuvassa kuin matkailubrändissä – löytyypä poronsarvet jopa asemakaavastamme. Jokakesäinen uutinen porosta uimarannalla on saanut sosiaalisen median vankumattoman huomion maassamme vuodesta toiseen, josta emme kaihda ottaa imagohyötyä irti. Mutta löytyykö kaupungistamme riittävästi ymmärrystä poronhoidollisille kysymyksille tai arvostusta poronhoitoa kohtaan?

Kuten useat tietävät, on poronhoito-oikeus ja siihen kiinteästi kuuluva vapaa laidunnusoikeus ikiaikainen nautintaoikeus, joka on laeilla turvattu. Poronhoitolain toisen pykälän mukaan, poronhoitoalueella sijaitsevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. 

Hyvät valtuutetut ja viranhaltijat, 

on hyvä, että tuulivoiman rakentamisen edellytyksiä on Rovaniemen kaupungissa selvitetty alustavasti. Varsinaisesti ja tarkemmin tuulivoimarakentaminen ratkaistaan kaavoituksella, eikä tänään tiedoksi merkittävä tuulivoimarakentamisselvitys luo edellytyksiä suoraan tuulivoiman rakentamiselle – eikä suoraan heikennä siten poronhoitoa. 

Hyvä niin, sillä selvitys ei ole perin syvällinen porotalouden osalta, vaan sisältää ehdotuksia tuulivoiman rakentamiseksi myös sellaisille alueille, jotka aiheuttaisivat vähäistä suurempaa vahinkoa poroelinkeinolle. Erästä poronhoitajaa lainatakseni, olisi osa näistä esitetyistä tuulivoima-alueista kuolinisku tietyillä palkisilla. 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä muistuttaa, että Paliskunnista on korostettu vuosia, että tuulivoimaa pitää tarkastella yksittäisinä projekteina ja erittäin tarkasti karttatasolla. Siten tuulivoimalle on tilaa myös porontalouden näkökulmasta. Siksi haluamme kiinnittää erityistä huomiota tulevaisuuden reunaehtoihin ja kaupungin toimintatapoihin, jotta törmäyksiltä vältyttäisiin. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää avoimuuteen ja aikataulutuksiin, jotta prosessille on tarpeeksi aikaa tulevaisuudessa.

Selvityksen aikana esiin nousseet sudenkuopat olisimme voineet välttää, mikäli ymmärrystä poronhoidosta olisi ollut. Nyt esillä ollutta selvitystä ei ollut mahdollisuutta kommentoida Paliskunnissa tai Paliskuntien yhdistyksessä laajemmin, joka on johtanut oikeutettuun huoleen.

Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja rovaniemeläiset, 

toivon, että sisäistäisimme poronhoidon muunakin kuin mielikuvana, jota myymme turisteille. Meidän tulisi ymmärtää miten merkittävästä elinkeinosta ja kulttuurista poronhoidossa on kyse ja kuinka ahtaalla poronhoito tulee olemaan tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen sekä yhteiskunnan kehittymisen vuoksi.

Olkaamme luottamuksen arvoinen ja oikeudenmukainen kaupunki niin poroelinkeinolle kuin asukkaillemme, kun viemme seuraavien vuosin aikana tuulivoimakaavoitusta eteen päin. Näytetään arvotuksemme rovaniemeläisiä kohtaan ja huolehditaan hyvästä yhteistyöstä sekä kuulemisesta – se on meidän kaikkien etu.

Näillä sanoilla vasemmistoliiton valtuustoryhmä merkitsee asian tiedoksi.

#Rovaniemi #roivaltuusto #porotalous #poroelinkeino