Varjele, älä tuhoa

Lapin liiton valtuusto kokoontuu tänään (29.11.2021) päättämään Lappi-sopimuksesta, joka on seuraavan 4 vuoden tärkein strateginen asiakirja, joka ohjaa maakuntaliiton toimintaa.

Sopimus on lukuisilta osiltaan hyvä, mutta yksi asia minua jäi harmittamaan – nimittäin seuraava kirjaus: ”Tulevien vuosikymmenten aikana on mahdollista, että Natura-alueilta löydetään merkittäviä malmiesiintymiä tai syntyy tarvetta hyödyntää niitä muilla merkittävillä tavoilla Lapissa tavoitteena on, että niitä voidaan ympäristöä säästäen ja korvaavia alueita osoittaen ottaa hyötykäyttöön. Tavoitteena on myös, ettei Natura-alueiden pinta-ala maakunnassa pienene, eikä laatu heikkene.”

Esitin kappaleen poistoa Lapin liiton hallituksessa, mutta hävisimme äänestyksen selvin lukemin 10-2, poissa 3.

Natura-alueiden purku on erittäin hidasta ja vaativaa, eikä niiden korvaaminen aja samaa asiaa kuin alueen säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi ei alueita tule uhrata esimerkiksi kaivosteollisuudelle, vaan tulevaisuudessa suojelualueemme nousevat arvoon arvaamattomaan.

Minusta on sääli, että tämä esitys päätyi valtuustoon asti, sillä se on vastuuton ja näin laajoissa papereissa tällaiset kirjaukset yleensä jäävät vaille huomiota.

Toivon Lapin liiton valtuustolle viisautta kaikesta huolimatta poistaa ko. kohta strategiasta – luonnon ja itsemme tähden.

#Lappi #Natura #Ilmastonmuutos #LappiSopimus