Vähemmän byrokratiaa & laadukkaampaa sosiaaliturvaa

Suomi sai jälleen Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta (15.2.2023) moitteet liittyen sosiaaliturvan tasoon, kun vähimmäisetuudet todettiin liian mataliksi. Komitean mukaan Suomessa on toimeentulotuen ja työmarkkinatuen taso ollut riittämätön. Vaikka nykyinen hallitus on tehnyt poikkeuksellisia korotuksia sosiaaliturvan tasoon, eivät korotukset silti ole riittäviä inflaation laukatessa.

Kun työskentelee sosiaaliturvan parissa ja antaa siihen liittyvää neuvontaa kymmenille ihmisille päivittäin, on käynyt selväksi, että moni suomalainenkin ajattelee näin. Kun huomioidaan sosiaaliturvan byrokraattisuus, voi todeta, että järjestelmä kaipaa kipeästi lainsäädännöllisiä uudistuksia. 

Ihmiset eivät välttämättä tiedä sosiaaliturvaa hakiessaan, mitä heiltä vaaditaan ja miksi. Yksityiselämää koskevien tietojen uteleminen sekä lukuisten liitteiden toimittaminen vaikeassa elämäntilanteessa saattaa tuskastuttaa ja jopa suututtaa, joka on täysin ymmärrettävää. Kun ihmisillä on kriisi tai muutos elämäntilanteessa, tarvitaan tukea – ei valvontaa.

Vasemmistoliiton tavoitteena on, että Suomessa otetaan käyttöön asteittain perustulo – se on kaikille maksettava vähimmäistoimeentulon turvaamiseksi tarkoitettu raha, joka verotetaan pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse. Perustulon ideana on vähentää byrokratiaa sekä varmistaa, että jokaisen toimeentulo on turvattu, ilman paperisotaa ja väliinputoamisia. 

Meidän on otettava ensi eduskuntakaudella askel perustulon suuntaan ja pyrittävä sosiaaliturvan byrokratian karsimiseen siten, että ensisijaiset perusturvaetuudet yhdistetään yhdeksi perusturvaetuudeksi, jota haetaan yhdellä lomakkeella. Vapautuvat henkilöstöresurssit voimme suunnata ihmisten tukemiseen ja auttamiseen läpi vaikeiden hetkien.

Henri Ramberg (vas.)
Vasemmistoliiton puoluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja