Utsjoelle nopeita tukitoimia

Yhteiskirjoitus, joka julkaistu 6.5.2021 Lapin Kansasssa. Kuva: Jaakko Alavuotunki.

Utsjoen tilanne on ollut huolestuttava rajasulkujen vuoksi koko pandemian ajan – se on vaikuttanut paikallisten sosiaalisiin suhteisiin, työssäkäyntiin, rajakauppaan ja elinkeinoihin merkittävällä tavalla. Nyt kun tilanne pandemian suhteen on parantumassa, Suomi ja Norja päättivät lohen kalastuskiellosta Tenojoella 1.5.–31.12.2021. Se muuttaa Suomen pohjoisimman kunnan tilanteen katastrofaaliseksi. 

Luonnonvarakeskus Luken mukaan Tenojoen lohen vaikutukset paikallisesti aluetalouteen ovat yli 4 miljoonan euron luokkaa. Sekä välittömät että välilliset työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä erityisesti matkailusesonkina. On erittäin tärkeää, että lohikanta saadaan elvytettyä, mutta yhtä tärkeää on myös pitää huolta paikallisten kulttuurista, toimeentulosta ja elinoloista.

Tulevaisuudessa on löydettävä kompromissi, jossa löydetään tasapaino täyskiellon, lohikannan elpymisen ja alkuperäiskansojen perusoikeuksien välillä. Saamelaiskäräjien mukaan lohen kalastuksen täyskiellolla on merkittävä vaikutus jokisaamelaiselle kulttuurille, johon lohen kalastus kuuluu olennaisesti.

Pidämme hyvänä, että Utsjoelle käynnistettiin nopeasti ÄRM eli äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet. Näin äkillisessä muutoksessa, joka on väliaikainen, tuki ei voi olla vain koulutusmahdollisuuksien tarjoamista. Peräänkuulutamme nyt valtion vastuuta asiassa, jotta tukitoimien riittävyys taataan alueen elinkeinonharjoittajille sekä ihmisille viimeistään seuraavan lisätalousarvion yhteydessä.

Henri Ramberg

Puheenjohtaja 

Vasemmistoliiton Lapin piiri ry

Maria-Riitta Mällinen

Puheenjohtaja 

Lapin Sos.dem. piiri ry