Toisinkin olisi voitu päättää

Lapin Kansa kirjoitti (16.2.) Rovaniemen kaupunginvaltuuston kokouksessa esiin nousseesta ikäihmisten palveluasumisesta, jossa kaupungin oman tuotannon osuus on pudonnut noin 20 prosenttiin. Selitykseksi valtuutetuille ja yleisölle surkeaan tilanteeseen esitettiin, että ”tähän on enemmän tai vähemmän ajauduttu” esimerkiksi tilaongelmien vuoksi.

Toisin kuin valtuuston kokouksessa väitettiin, kyseessä on poliittisten päätösten seuraus. Kaupungin poliittiset päättäjät olisivat voineet aikanaan rakennuttaa esimerkiksi uusia palveluasuntoja suljetun Rautiosaaren yksikön tilalle, mutta päätös oli toisenlainen. Kunnallisten palveluiden järjestämisessä ei siten ”ajauduta” mihinkään, vaan ne ovat suoraa seurausta päätöksistämme ja virkakunnan ratkaisuista, joilla on aina kausaliteettinen ja pitkäaikainen vaikutus kuntalaisiin sekä palveluihin.

Palvelusetelille siirrettiin viimeksi omaa toimintaa viime syksynä, koska näin päättäjät päättivät – vaikka tuolloinkin oli mahdollisuus tehdä toisin. Itse esitin 30.9.2020 pidetyssä perusturvalautakunnan kokouksessa, että tehostetun palveluasumisen palvelusetelin osuuden kasvattamista ei pidä lautakunnassa hyväksyä vuoden 2021 talousarvion osalta. Valitettavasti yksikään lautakunnan jäsen ei ollut samaa mieltä.

Jo tuolloin toin eriävässä mielipiteessä esille nykyisen huolenaiheen, että lautakunta jätti huomioimatta tosiseikan, miten julkisen ja yksityisen palvelutuotannon suhde kääntyi päätöksellä epäedulliseksi kaupungille. Kritisoin tuolloin mielipiteessäni myös sitä, ettei palvelusetelille siirron vaikutuksia kaupungin työntekijöihin tai palveluiden laatuun arvioitu mitenkään, joka kuvastaa hyvin vallitsevaa tilaa päätöksenteossa.

On hienoa, että osa valtuutetuista herää todellisuuteen ja toivoo oman palvelutuotannon osuuden lisäämistä. Toivottavasti huoli on aito, sillä sydämestäni toivon, että tulevan valtuustokauden alkupuhteiksi käännämme kehityksen suuntaa ja määrätietoisesti palautamme tuotantoa omaksi toiminnaksi. Sille on vahvat sosiaaliset, eettiset ja kuntataloudelliset perusteet  – joista on syytä keskustella enemmän.

Henri Ramberg

Rovaniemen perusturvalautakunta, jäsen

Vasemmistoliiton Rovaniemen kunnallisjärjestö, vpj.