Sote-palvelut eivät ulkoistu itsestään – Henri Ramberg

Sote-palvelut eivät ulkoistu itsestään

Suomen hallitus on kaivanut kuopan, johon se on omilla markkinaliberalistisilla tavoitteillaan kaatunut ja näyttää vetävän koko kansakunnan mukana. Tästä poliittisesta kuopasta pyritään ylös nyt myös spinnausten ja retoriikan keinoin –  totesihan Sipilä sunnuntaina: “– Olemme nähneet merkkejä siitä, kuinka villiksi yksityisen puolen markkinoiden valtaaminen menee tilanteessa, jossa emme uudistusta vie määrätietoisesti maaliin.”

“Villi markkinoiden valtaaminen” on tosiasiallisesti seurausta hallituksen omista toimista. Se on ajanut kunnat ja sairaanhoitopiirit tilanteeseen, jossa palvelut ovat uhanneet kadota asukkailta ja samalla uudistus on uhannut jättää valtavan kiinteistömassan kuntien harteille. Siksi villit kiinteistömarkkinat ja ulkoistusvimma ovat ylipäätään syntyneet.

Mikään pörriäinen – ilman valtavaa rahoituksen ja palvelujen leikkauksen uhkaa – ei yksin olisi saanut kuntien tai sairaanhoitopiirien päättäjiä ulkoistamaan toimintoja. Tämän varjolla onkin erikoista, että Lapin Kansa lähti pääkirjoituksessaan (29.5.2018) retoriseen leikkiin mukaan kirjoittamalla, että: “[sote]uudistuksen kaatumisesta hyödyn keräisivät ennen kaikkea suuret sosiaali- ja terveysalan yritykset. Onko se kenenkään tahto?”

Lapin maakunnan asukkailla lienee poikkeuksetta tahto säilyttää palvelut niin pienissä kunnissa kuin kaupungeissakin. Jos sote kaatuu, kukaan ei pakota poliittisia päättäjiä ulkoistamaan yhtään mitään, vaan päinvastoin, tilanne rauhoittuu. Onkin syytä kääntää katse tulevaisuuteen, koska jokainen vastuullinen lappilainen poliitikko ymmärtää, että kaavailtu malli leikkaa rahoituksesta eikä luo markkinoiden kautta säästöjä Lappiin.

Vaikka Suomen sairaanhoito on Euroopan kustannustehokkainta, voidaan palveluja parantamalla saada myös säästöjä. Säästöjä syntyy  etenkin terveyden- ja sosiaalihuollon integraatiolla, lisäämällä resursseja lääkäri- ja sosiaalityöntekijöiden määrään, saattamalla perus- ja erikoissairaanhoito saman organisaation eli maakuntien alle. Lisäksi on oleellista muuttaa rahoitusmallia niin, että yhdenvertaiset palvelut taataan jokaiselle asuinpaikasta riippumatta.

#vasemmistoliitto #vasemmisto #roivas #rovaniemi #roivaltuusto