Rovaniemi kehittyy asukkaidensa kautta

Tänään (11.10.) vuorossa kaupunginhallituksen kokous ja ohessa pari nostoa asialistasta:

Valionrannan kaavoitus
Valionrannan rakentaminen on ollut tapetilla pitkään ja kaupungin tahto (aiempina vuosina) on ollut hulppean kokoinen kongressihotelli Jätkänkynttilän sillan kupeeseen Kemijoen rantaan, ja suoraan Ounasvaaran kainaloon. Kaava on tarkoitus laittaa ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville.

Alue on maisemakuvallisesti herkkää aluetta ja kaavaehdotuksessa on esitetty V-VII -korkuisia rakennuksia. Oma näkemykseni on, ettei näin korkeata rakentamista välittömästi joenrantaan tulisi kaavoittaa.

Lisäksi rantaan on merkitty alueeksi VL eli lähivirkistysalue, mutta kaupunkilaiset sekä itse olen esittänyt aiemmin, että alueelle tulisi saada puisto eli VP-alue, joka luontevasti jatkaisi edelleen Koskipuiston puolelta tulevaa linjaa puistomaisena alueena.

Tulen esittämään edellämainituista syistä asian palauttamista sekä tarkennuksia kaavaan ennen nähtäville panoa.

Rovaniemen kaupungin tuulivoimarakentamisselvitys
On hyvä, että tuulivoiman rakentamisen edellytyksiä on kaupungissa selvitetty – edes alustavasti. Varsinaisesti ja tarkemmin tuulivoimarakentaminen ratkaistaan kaavoituksella, eikä tänään tiedoksi merkittävä tuulivoimarakentamisselvitys luo edellytyksiä suoraan tuulivoiman rakentamiselle.

Selvitys ei ole perin syvällinen esimerkiksi porotalouden osalta, vaan sisältää ehdotuksia tuulivoiman rakentamiseksi myös sellaisilta osin, jotka aiheuttaisivat vähäistä suurempaa vahinkoa poroelinkeinolle. Poronhoitolain 2§:n mukaan, poronhoitoalueella sijaitsevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle.

On tärkeätä, että Rovaniemellä selvitetään ja harkitaan tuulivoimarakentamista, mutta oma näkemykseni on se, ettei se voi tapahtua ikiaikaista kulttuuria ja elinkeinoa merkittävästi vahingoittamalla. Linjani on ollut jo vuosia sama, esimerkiksi Jäämerenradan rakentamisen suhteen, ja linjani on muuttumaton.

Lausunto koskien Lappi-sopimusta
Koska olen Lapin liiton hallituksen jäsen ja käsittelen lausuntoja osana tuon toimielimen toimintaa, en osallistu Rovaniemen lausunnon laatimiseen.

Olen kuitenkin ilolla ottanut vastaan lukuisia viestejä siitä, mitä itse sopimuksessa tulisi olla. Huomioin ne myöhemmin, kun strategian työstäminen tulee käsiteltäväksi Lapin liiton hallituksessa.


#Rovaniemi #Lappi #vasemmisto