Rovaniemen ongelmat ratkaistavissa seuraavalla eduskuntakaudella

Rovaniemen ongelmat ratkaistavissa seuraavalla eduskuntakaudella

”Lukio-kursseja vähennetään, kahteen uimahalliin ei ole varaa, päiväkoti suljetaan, opetustuntien määrää vähennetään, ulkoliikuntapaikkojen määrä tippuu” – viimeistään jokainen ymmärtää nyt, mitä talouskuri tarkoittaa Rovaniemellä. Se tarkoittaa leikkauksia, jotka vaikuttavat jokaisen elämään epäoikeudenmukaisesti, mutta onneksi asian ei tarvitse olla näin.

Rovaniemen ongelmat eivät ole pelkästään kaupungin omissa rakenteissa, ne ovat useamman hallituksen – ja viimeisimpänä Sipilän – kurjistamispolitiikan tulosta.  Nykyhallitus on jäädyttänyt kuntien valtionosuuksien indeksikorotukset ja toimeenpannut kiky-sopimukseen liittyvän 0,5 miljardin leikkauksen liittyen peruspalveluiden valtionosuuteen. Rahoitusvajeeseen on kuitenkin ratkaisu, joka voidaan toteuttaa jo ensi hallituskaudella.

Suomalainen verotusjärjestelmä tarvitsee remontin, joka auttaa rahoitusvajeeseemme. Tällä hetkellä pääomatuloista ei makseta kuntiin veroja lainkaan ja toisaalta myöskin pienistä pääomatuloista maksetaan suhteellisesti enemmän veroa kuin pienistä ansiotuloista. Tämä tulojen eriarvoisuus tulisi ratkaista siirtämällä tulot samalle viivalle. Ansio- ja pääomatulojen progressiot sovitetaan yhteiseen taulukkoon, joka vastaisi lähes nykyistä ansiotuloverotaulukkoa. Lisäksi kunnille pitää kompensoida menetykset pääomaverotuloista tai siirtää pääomatulot myös kunnallisverotuksen alaiseksi.

Verouudistus laajentaisi veropohjaa ja mahdollistaisi suuremmat valtionosuudet kunnille, joka viisaasti käytettynä ratkaisisi rahoitusvajetta. Esimerkiksi tällä hetkellä valtio ei maksa sen lakisääteisiä velvoitteita lukiokoulutuksen suhteen Suomessa, joka on johtanut tilanteeseen, jossa kuntatalous joutuu paikkailemaan valtion budjettivajetta omasta kirstustaan.

Rovaniemi on siis joutunut kohtuuttomaan tilanteeseen, mutta yhteistyöllä puolueiden kesken tämäkin on ratkaistavissa. Palvelut ja koulutus ovat keskeinen osa hyvinvointiamme, niiden säilyttäminen nykyisellä tasolla on mahdollista verouudistusten kautta.

Henri Ramberg (vas.),
Kansanedustajaehdokas
Vasemmistoliiton Lapin piirin ja Rovaniemen kunnallisjärjestön puheenjohtaja