Riittääkö resurssit hyvään valmisteluun?

Julkaistu Lapin Kansa 06.10.2020

Rovaniemen perusturvalautakunta päätti kokouksessaan (30.09.) kasvattaa tehostetun palveluasumisen palvelusetelin osuutta. Arvioituna säästönä esitettiin 0.5 miljoonaa euroa, joka oli lautakunnan suurin yksittäiseen kuntalaisen palveluihin kohdistuva säästötoimenpide. 

Valmistelusta ei käynyt ilmi minkäänlaisia vaikutusarvioita siitä, mitä ulkoistaminen tarkoittaisi kaupungin työntekijöiden, ikäihmisten tai palveluiden sisällön näkökulmasta. Ikäihmisten tehostetusta palvelutuotannosta kaupungin oman tuotannon osuudeksi jääkin tulevaisuudessa mitättömäksi, arviolta reippaaseen 20%:iin tuotannosta. Edellä mainituin perustein, en päätöstä voinut hyväksyä.

Päättäjänä pidän valitettavana sitä, että lautakuntiin tuodaankin usein mekaanisia toimenpiteitä, vaikka tiedetään, että vaihtoehtoja on. Niistä on keskustelu niin lautakunnassa kuin julkisilla areenoilla. Mutta suurin syy mekaanisiin toimenpiteisiin nähdäkseni on, ettemme ole poliitikkoina mahdollistaneet riittäviä resursseja muutosten valmisteluun.

Käytännön työtä tekevillä virkamiehillä – ja osalla johdosta – on kyllä näkemyksiä siitä, millaisilla muutoksilla säästöjä on saatavissa esimerkiksi muuttamalla kaupungin omaa toimintaa tai ottamalla toimintoja omaksi tuotannoksi. Keskusteluja on ollut niin lautakunnassa kuin julkisilla areenoilla pitkin vuotta, mutta ongelmana on se, ettei valmisteluun jää aikaa riittävästi aikaa tai muutosjohtaminen ei huomioi riittävästi käytännön tasolla työtä tekevien näkemyksiä.

Rovaniemi tarvitsee panostuksia siihen, että tulevaisuudessa päättäjille tuotetaan tietoa ja vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi – tehtävien toimenpiteiden vaikutusarviot tulee olla päättäjien käytettävissä. Tähän tulee meidän poliitikkojen osoittaa selkeästi resurssit ja voimavarat virkahenkilöstön perustoiminnan lisäksi. Kaupunki ei voi ikuisesti tukeutua mekaanisiin lakkautuksiin ja ulkoistuksiin, vaan muutos lähtee sisältäpäin.

Henri Ramberg (vas.) 
Perusturvalautakunnan jäsen
Rovaniemi