Puheeni Vasemmistoliiton Lapin piirin kevätkokouksessa 10.4.2022

Hyvät ystävät, toverit ja kuulijat,

Lienee sanomattakin selvää, että elämme tänä päivänä vallan toisenlaisessa ilmapiirissä kuin viimeksi tavatessamme. Vaikka aluevaalivoitostamme on vain 10 viikkoa aikaa, tuntuu, että maailma on kellahtanut vallan toiseen asentoon tässä välissä. Mieliimme on väistämättä noussut suru, epätoivo ja jopa viha. Huulillamme on perimmäinen kysymys siitä, mihin olemme matkalla. 

****

Hyvät ystävät, kun mietin asioita poliittiseen tilannekatsaukseen, tuli mieleeni ensimmäisenä, toisena ja kolmantena Ukrainan viattomat uhrit, vaikka olemme saavuttaneet hallituksessa asioita, joista olemme haaveilleet jo pidempään. Vuosikymmenten työ soteuudistuksen ja tasa-arvoisemman toisen asteen opintojen eteen ovat vihdoin maalissa. 

Vaikeina aikoina olemme osoittaneet olevamme valtionhoitajapuolue, joka on pitänyt kiinni siitä, mistä on sovittu. Samalla kun oikeisto on huutanut kilpaa, kuka leikkaa ja kurjistaa suomalaisten elämää eniten, me olemme onnistuneet muuttamaan Suomen talouspoliittista linjaa, joka on johtanut työllisyyden kasvuun sekä hyvinvoinnin lisääntymiseen, ilman, että se on otettu pienituloisten selkänahasta. 

Vaikka Ukraina on nyt vahvasti mielissämme, tulee muistaa, että elämä ei pysähdy meillä tai muualla, eikä viha tai rasismi ole ratkaisu, vaan työ parempien aikojen eteen jatkuu. Se on työtä vakauden, välittämisen, solidaarisuuden ja rauhan eteen. Tätä työtä myös vasemmistoliitto on hallituksessa tehnyt ansiokkaasti.

****

Toverit, tällä viikolla järjestetty kehysriihi oli ennennäkemättömän nopea, ehkä vähänkin liian nopea, koska jouduimme odottelemaan tulevien kehysten sisältöjä vielä riihen loputtuakin. Riihestä saatiin kuitenkin positiivisia uutisia, kun tavoitteemme sosiaalitukien indeksitarkistuksista saatiin läpi, tarkoittaen ylimääräistä ja välttämätöntä korotusta maksettaviin sosiaalitukiin, hintojen nousun kompensaatioksi. Tällä varmistetaan se, että jo ennestään pienituloisten ihmisten varat riittäisivät edelleenkin elämiseen ja sen välttämättömyyksiin.

Kehysriihessä tehtiin myös laajempi vihreän siirtymän paketti ja sovittiin lyhyemmän aikavälin toimenpiteet, jolla reagoidaan Venäjän pakotteisiin lämmön ja energiantuotannon suhteen. Ukrainan kriisi onkin nostanut viimeistään nyt jokaisen tietoisuuteen sen tosiasian, että Eurooppa on ollut umpiriippuvainen energiantuonnista. 

Siksi vihreän siirtymän panostukset energiaomavaraisuuteen ja uusiutuvaan energiaan sekä hajautettuun järjestelmään ovat välttämättömiä Suomessakin tulevalla kehyskaudella. Meidän on tehtävä aktiivisesti töitä huoltovarmuuden takaamiseksi, mutta sen tulee olla sosiaalisesti oikeudenmukaista.

Kun kauppasuhteiden ja keskinäisyysriippuvuksien mannerlaatat liikkuvat, tulee Euroopan maiden olla valmiita maksamaan se hinta, mikä fossiilisesta tuontienergiasta eroon pääsyssä tulee olemaan. Mikäli venäläistä energiaa ei saada pakotelistalle, kuittaamme laskun Ukrainalaisten siviilien verellä.

Olemmekin saaneet lukea lehdistä, kuinka miljoonat ovat paenneet Ukrainasta ja pakolaisia on saapunut myös Lappiin asti. Konkreettinen ja välttämätön auttaminen tietää kunnille kuluja, mutta hallitus on tehnyt päätökset, jossa valtio sitoutuu korvaamaan kunnille esimerkiksi majoituksesta, sote- ja työllisyyspalveluista, opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta aiheutuneet kulut. 

***

Rakkaat ystävät, ilolla voin sanoa, että kehysriihessä saimme tärkeitä tavoitteita läpi niin koulutuksen kuin tutkimuksen saralla, kun esimerkiksi ammatillisen koulutukseen tehdään 50 miljoonan euron pysyvä lisäys perusrahoitukseen, jolla vahvistetaan opetusta ja paikataan edellisten hallitusten leikkauksia ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi hallituksessa sovittiin 350 miljoonan euron korotuksesta tutkimus- ja kehittämisrahoituskokonaisuuteen edelliseen kehykseen verrattuna. Tämä kaikki luo Suomeen osaamista ja positiivisia tulevaisuuden näkymiä.

Kokonaisuutena kehysriihen pääviesti oli, että raami ja kehystaso piti, mutta Ukrainan sotaan liittyvien menojen osalta menoja on lisätty ilman kattoa, joka tarkoittaa velan lisäämistä, JOS verotuotot eivät lisäänny vastaavaan tahtiin. Suurin menolisäys tulee Puolustusvoimien yli kahden miljardin euron lisärahoituksesta, joka toteutuu kehyskaudella 2023 – 2026.

Se tarkoittaa lisärahaa kertausharjoituksiin, puolustusvoimien henkilöstömäärän kasvattamiseen sadoilla henkilötyövuosilla ja sopimussotilaiden lisäämisellä noin 50%:lla. Merkittävimmät kulut syntyvät materiaalihankinnoista, joka tarkoittaa lisää ilmatorjunta-aseita, tykistön ampumatarvikkeita, kenttähuoltomateriaaleja sekä meri- ja ilmapuolustuksen ohjuksia. 

***

Toverit,

Lapin kannalta kehysriihen yksi huolestuttavimmista uutisista oli se, että liikenne- ja viestintäministeriön määrärahoja leikattiin kehysriihessä. Vaikka ministeriöstä vakuuteltiin, että leikkaukset kohdistuvat suurimmiten raideinvestointeihin, oma arvioini on, että leikkauksilla on vaikutusta tienpitoon Lapissakin. 

Jokainen meistä tietää, että valtaosassa Lappia auto on välttämättömyys. Kuitenkin Lapille osoitetut määrärahat Valtion väyläverkon investointiohjelmassa vuosille 2022–2029 ovat laihaa luettavaa. Ohjelman noin 1 miljardin euron maantieinvestoinneista Lappi hyötyy 50 miljoonaa euroa, ratahankkeiden 1,3 miljardin euron rahoituksesta Lappiin riittää 17 miljoonaa. Vesiväylien 82 miljoonan investoinneista meille riittää 2 miljoonaa. Jokainen ymmärtää, että Suomen suurimman maakunnan, jossa sijaitsee enemmän maantietä kuin missään muussa maakunnassa, ovat ohjelman investoinnit täysin riittämättömät. 

Lappi on keikkunut suoritettujen päällystytöiden hännillä viime vuodet ja tulevaisuus on synkkä myös raidepuolella. Mikäli päärataa ei kehitetä Rovaniemi-Oulu tai Kemi-Kolari välillä tulevien vuosikymmenten aikana, ei ole toivoa myöskään liikenteen siirtämisestä raiteille. Mutta me emme luovuta, vaan edelleen jatkamme tulevalla vaalikaudella edunvalvonnallista työtä yhdessä muiden alueen kansanedustajien kanssa.

*****

Hyvät toverit,

vasemmistoliitto on rauhan ja solidaarisuuden puolue, mutta olemme joutuneet tilanteeseen, jossa huulille on noussut kysymys, tulisiko meidän liittoutua vahvemmin sotilaallisesti vai ei. Vasemmistoliitto on käynnistänyt sisäisen keskustelun ja kannanmuodostuksen asiaan liittyen, joka on par’aikaa käynnissä ja puolueen kanta linjataan viimeistään kesäkuussa Porissa.

Tärkeintä puolueen sisällä on, että liittoutumisesta tai liittoutumattomuudesta ei tule jakava tekijä jäsenten keskuudessa. Keskinäiseen vihanpitoon tai tölvimiseen ei ole sijaa. Sen sijaan dialogiin ja ymmärtämiseen tähtäävässä vuoropuhelussa on kasvun hedelmä – jokaisen vasemmistoliiton jäsenen prioriteetti asiassa on kuitenkin rauhan säilyttäminen niin globaalisti kuin kotimaassa. 

Kun eduskunta antaa valtioneuvoston ajankohtaisselonteon turvallisuusympäristön muutoksesta ensi keskiviikkona, tulee se olemaan osa myös Vasemmistoliiton kannanmuodostusta, samoin kuin omaani. Mikäli Suomi päättäisi hakea jäsenyyttä, niin puolueen osallistumisesta hallitusvastuuseen päättää puoluehallituksen esityksestä puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän jäsenten yhteinen kokous. 

Oma kantani on, että hallitusvastuusta ei tule vetäytyä, mikäli kaikki muut puolueet puoltavat Nato-jäsenyyttä, koska hakemuksen jättäminen tulisi tapahtumaan joka tapauksessa. 

Olipa vasemmistoliitto mitä mieltä tahansa, niin sitä virhettä meidän ei tule tehdä, että ajamme itsemme nurkkaan ja eroamme omatoimisesti hallituksesta. Vaalikautta on vielä vuosi jäljellä, mutta tosiasia on, että oppositiosta emme saa ainoatakaan asiaa läpi.

Toivon ja tiedän, että jokainen tässä salissa ymmärtää, että vasemmistoliitolla on ollut väliä tällä vaalikaudella enemmän kuin vuosiin, meidän panoksellamme hallituksessa on ollut todellista merkitystä.

*******

Toverit, kevät on jo pitkällä ja niin ovat työtaistelutkin. Vasemmistoliitto näyttää olevan ainoa puolue, jonka viesti on ollut riidatonta hoiva-alan lakon aikana: me emme ole pakkolakien ja sanelupolitiikan puolella, vaan ihmisten oikeudenmukaisen palkkauksen, reilujen työehtojen ja lakkovapauden puolella. 

Naisvaltaiset alat ovat vuosikymmenet pitäneet huolta meistä eli siitä, että Suomessa on ollut hoivaa, hoitoa, opetusta tai ruokaa. Näiden alojen palkkauskysymykseen on viitattu vuosikymmenet kintaalla. Koronan saattelemien vuosien myötä monien jaksaminen pelkillä kiitoksilla on ohitse. Poliitikot ovat olleet haluttomia ja kyvyttömiä tekemään asian eteen riittävästi – kiitoksilla ei makseta laskuja.

Siksi vasemmistoliittoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa; meidän tehtävämme on seisoa duunarin rinnalla ja osoittaa tukemme myös teoilla kautta poliittisten areenoiden.

****

Rakkaat ystävät, toverit ja kuulijat,

elämme maailman aikaa, jossa vihanpito ja toisen kansan epäinhimillistäminen on kääntynyt täysimittaiseksi sodaksi Ukrainassa. Meidän ajatuksemme ja sydämemme ovat Ukrainan kansan luona, niin kuin se on minkä tahansa kansan puolella, johon kohdistetaan vihamielinen hyökkäyssota ilman tosiasiallisia perusteita. Ajatuksemme ovat myös niiden sotilaiden puolella, jotka vasten tahtoaan on lähetetty vieraaseen maahan sotimaan veljiään vastaan. 

Ystävät, voimme valita historiamme vain kerran, siksi meidän on tärkeätä tuoda rauhaa, solidaarisuutta ja demokratiaa maailmaan, olla vastavoima vihanpidolle, epäinhimillistämiselle ja syrjinnälle. Vaikka Suomen valittu linja on perusteltu ja oikeasuhtainen, ei Venäjän täysi eristäminen voi olla pitkän linjan tavoite, sillä yksikään itsevaltainen tyranni ei elä ikuisesti, eikä yhdenkään kansan harhaanjohtaminen voi kestää ikuisesti. 

Parhaat toverit ja ystävät, aikataulumme on tänään tiukka, siksi haluan kiittää teitä lyhyesti kuluneista vuosista puheenjohtajana. Työ ei ole ollut helppoa, mutta ei sen ole tarkoituskaan. Te olette opettaneet minulle paljon, olette kasvattaneet minua johtajana, poliitikkona ja kansalaisena. Sillä on arvoa, jota ei muualta saa. Kiitos kaikille siitä. 

Vasemmistoliiton Lapin piirin kevätkokouksen yleisöä