Pöyliövaaran säilyttäminen on vastuullista

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti (LK 29.3.), että osana alueiden käytön linjauksia Pöyliövaaraa esitetään kaupunginvaltuustolle potentiaalisena uutena asumisen alueena. Pidin ja pidän esitystä vastuuttomana kaupunkilaisten hyvinvoinnin, ympäristön kuin verorahojen käytön kannalta, ja siksi esitin sen poistamista hallituksessa. Pöyliövaaran rakentaminen ei ole ekologisesti eikä taloudellisesti kestävää.

Alueen nykyinen vapaa-ajan käyttö on erittäin monipuolista ja kyse on paikasta, josta on saatu luonnonantimia sekä hyvinvointia jo sukupolvien ajan. Kaikki vaaralla tapahtuva harrastaminen ja luonnossa liikkuminen tuovat säästöjä kaupungille. Alue on toiminut myös poronhoidon talvilaidunalueena, ja Pöyliövaaran rakentaminen olisi poroelinkeinon kannalta ei-toivottu ratkaisu, koska se haittaisi elinkeinoa ja lisäisi poroja asutuksen seassa.

On huomattava, että kaupunki omistaa alueen maista vain vähän (n. 10%) eikä alueella ole sellaista infraa valmiina, mikä lisäisi rakentamisen kannattavuutta. Kannattavuuslaskennassa väitetään, että uusi Paavalniemen silta maksaisi vain 7M euroa, jota rohkenen maallikkona epäillä. Ei pidä myöskään jättää huomioimatta, että kaupunki joutuisi hankkimaan yli 4M euron arvoista raakamaata ja rakentamaan 33,5M euron edestä uutta infraa sekä yli 5M eurolla kaukolämpöinfraa. Lisäksi koulujen investointitarve olisi arvion mukaan huomattava, noin 130M euroa.

Kysyn, mistä rahat saadaan, kun meillä ei riitä edes rahat toteuttamaan nykyisiä hankkeita säällisellä aikataululla? Moniko nykyinen veronmaksaja on valmis raottamaan tälle järjettömyydelle kukkaroaan, vaikka nykyisetkään palvelut tai niiden saatavuus eivät pysy Rovaniemen kasvun perässä?

Valmisteluaineistossa todetaan, että ”tiivistyvillä alueilla kustannus-hyöty -suhde on selvästi paras ja vaikutukset ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävyyden näkökulmasta parhaimmat”, joka ei millään tasolla puolla rakentamista. Rovaniemellä pystytään takaamaan tarpeellinen asuntotuotanto tiivistämällä rakentamista olemassa olevilla asuinalueilla. Kaupungin tulisikin kiinnittää huomiota monipuolisempaan rakennuskantaan sekä panostaa kaikkien asuinaluiden viihtyvyyteen.

On tärkeätä ymmärtää, että panostamalla tehokkaaseen kaavoitukseen ja hyödyntämällä olemassa olevia resursseja, saavutetaan merkittäviä säästöjä. Säästöjä saavutetaan myös osaavien arkkitehtien avulla, joita kaupungissa tarvittaisiin lisää.

Toivon, että Rovaniemen kaupunginvaltuusto ymmärtää Pöyliövaaran merkityksen asukkailleen. Pöyliövaaran rakentaminen toteutuessaan romuttaa alueen virkistys- ja luontoarvoja peruuttamattomasti, eikä se ole toivottavaa.

Henri Ramberg (vas.)
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen jäsen