Pöyliövaaraa ei tule rakentaa

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 28.3. päättämään esityksestä Rovaniemen kaupunginvaltuustolle alueiden käytön linjauksista. Osana linjauksia aineistossa on esitys, jossa Pöyliövaara tultaisiin tulevaisuudessa muuttamaan asuinalueeksi.

Tulen esittämään kaupunginhallituksen kokouksessa, että Pöyliövaara poistetaan potentiaalisena uutena asumisen alueena aineistoista kokonaisuudessaan eikä Pöyliövaaraa kaavoiteta nykyistä enempää asumiselle.

On erittäin tärkeätä huomata, että:
1) alue palvelee tällä hetkellä kaupunkilaisten hyvinvointia merkittävällä tavalla ja alueella on eri maankäyttömuotoja, jotka kärsisivät kaavoituksesta valtavasti; 
2) On huomioitava lisäksi, että Rovaniemen kaupunki omistaa merkittävän vähän alueen raakamaasta ja rakentaminen tuhoaa alueen luonto- ja virkistysarvot; 
3) Rovaniemellä pystytään saavuttamaan tarpeellinen kasvu muiden aluiden avulla ja kaupungin tulisi kiinnittää huomiota myös monipuolisempaan rakennuskantaan, esimerkiksi Vennivaaran ja Pöykkölän osalta, jossa rakentamista pystytään tiivistämään ja kerroskorkeuksia nostamaan. 

Lopuksi kysymys kuulu: onko Rovaniemen viisasta laajeta aggressiivisesti muun Lapin kustannuksella näivettäen muita alueita?

Pöyliövaaraa 2020.

#Rovaniemi #kaavoitus #Pöyliövaara #asuminen