Ovatko äärioikeistolaiset tunnukset sallittuja yliopistolla?

Olen tänään (kts. alta) lähettämälläni sähköpostilla lähestynyt Lapin Yliopiston rehtoreita ja dekaaneja, ja pyytänyt heitä ottamaan kantaa onko äärioikeistolaisten tunnusten näkyminen sallittua yliopistolla.

#lyyedari #lyy #ulapland #lapinyliopisto

”Arvoisat tiedeyhteisön jäsenet ja henkilökunta,

eilen asioidessani Petronellassa kiinnitin huomiota ihmiseen, jolla oli yllään vaatetus, jossa oli Suomen Sisun tunnukset sekä järjestön nimi suurin kirjaimin brodeerattuna. Kyseinen järjestö on Supon toimesta luokiteltu äärioikeistolaiseksi, ja tunnusten näkyminen yliopistolla – ainakin itsessä ja ystävissämme – herättää pelkoa. Järjestön jäsenistä löytyy henkilöitä, jotka rodullistavat ihmisiä ja normalisoivat rasismia, flirttailevat rotuhygienian kanssa ja eriarvoistavat ihmisiä alkuperän vuoksi.

Nämä ovat käytäntöjä ja arvoja, joita yliopistomme on (ainakin aiempina vuosina) sitoutunut vastustamaan. Siksi onkin perusteltua kysyä, että mikä on yliopiston virallinen linja äärioikeistolaisten tunnusten käyttämisen sallimiseen yliopiston alueella eli suvaitseeko yliopisto esim. Suomen Sisun ja Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen tunnusten näkymisen tiloissaan?

En löytänyt suoraa ohjeistusta vastaaviin tilanteisiin, mitä tulisi tehdä, jos tunnuksia näkyy yliopistolla. Toiveena siis olisikin, että ohjeistus lisätään ​häirintäohjeistukseen koko yhteisön saataville. Ohjeistuksesta tulisi käydä ilmi, kuinka asiassa voi menetellä, jos tunnuksia näkyy kampusalueella. Nähdäkseni olisi kohtuullista miettiä vaihtoehtoa, jossa tunnusten kantajia voidaan vaatia piilottamaan tunnukset kampusalueella ja mikäli vaatimukseen ei suostuta, voisiko yliopiston vahtimestarit ohjata henkilöt pois yliopiston kiinteistöltä?

Haluan korostaa, että meitä – sosiaalityön opiskelijoita ja alalla toimivia – velvoittaa erityisesti omat eettiset sääntömme, jossa muun muuassa vaaditaan toimimaan sortoa, rasismia ja diskriminaatiota vastaan. Aiemmin nämä perusteet löytyivät myös LaY:n syrjinnän vastaisesta suunnitelmasta, nyt en onnistunut niitä löytämään enää julkikirjoitettuna voimassaolevasta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta. Toivottavasti syrjinnän vastaiset arvot löytävät tiensä julkilausuttuna jatkossa em. tai vastaavaan suunnitelmaan.

Ystävällisesti,
Henri Ramberg
Lapin yliopiston ylioppilaskunnan [edustajiston] jäsen”