Opiskelija ja koulutuksen osaaja, ääntäsi tarvitaan!

Opiskelija ja koulutuksen osaaja, ääntäsi tarvitaan!

Henri Ramberg on ehdolla eduskuntavaaleissa 2019 ja opiskelijana Lapin Yliopistossa. Hän on myös Lapin ylioppilaskunnan edustajiston jäsen sekä ollut mukana ainejärjestötoiminnassa.

Eduskuntavaalit lähestyvät huimaa vauhtia, lähes yhtä huimaa tahtia lisääntyvät puolueiden ja ehdokkaiden vaalilupaukset. Viime vaalien kuuluisimpia – ei pidettyjä – lupauksia oli koulutuslupaus, joka petettiin ilman selkärankaa. Tänä keväänä meidän opiskelijoiden ja koulutuksen osaajien velvollisuus on pitää huoli, että päättäjän takki ei käänny.

Olen itsekin opiskelija, jolta Sipilän hallitus on leikannut niin opintotukea kuin kaikkia muitakin sosiaalietuuksia tällä vaalikaudella. Hallitus on pakottanut rahoittamaan elämää – niin omani kuin lasten – opintolainalla, vastoin perustuslakia. Samaan aikaan yksi murheiden näytelmä on ollut se, kuinka koulutuksen rahoitukseen on tehty leikkauksia ja nyt lukiot, ammattikoulut, ammattikorkeakoulut ja yliopistot elävät karussa todellisuudessa. Tuhansia ihmisiä on irtisanottu, tutkimukseen on vaikea saada perusrahoitusta, opetukseen ei saada pysyvää henkilökuntaa, itseopiskelun merkitys korostuu ja henkilöstö opinahjoissa väsyy. Tähän tarvitaan muutos, tähän tarvitaan meidän opiskelijoiden sekä koulutuksen ja tutkimuksen parissa työskentelevien ääntä!

Tarvitsemme päättäjiksi heitä, jotka ymmärtävät meidän opiskelijoiden, mutta myös koulutuksen osaajien arkea ja niukkuutta, jossa joudumme elämään.

Eduskunnassa näkyy se tosiasia, että osa päättäjistä on vieraantunut opiskelijoiden ja vaikkapa tutkijoiden arjesta, vaikka heitä kuinka lobataan eri etujärjestöjen taholta. Ensi eduskuntakaudella kyse on arvopolitiikasta ja sen perusongelman ratkaisusta, miten Suomen tulevaisuus käännetään. Minä tiedän, että koulutuksessa ja meissä opiskelijoissa on se voima, joka pitää Suomen osaamisen sillä tasolla, mitä vaaditaan pienen maan menestykseen. Menestys tarkoittaa niin ihmisten hyvinvointia kuin taloudellista vakautta, jota koulutus ja tutkimus luo yhteiskuntaan.

Mitä pitäisi tehdä?

Tarvitsemme yliopistoille lisää autonomiaa ja perusrahoitusta, haluamme amikseen opettajat takaisin ja opetuksen kunnianpalautuksen. On tärkeätä, että lukioissa on riittävästi eri kursseja ja opinto-ohjausta sekä terveydenhoitopalvelut kunnossa. Haluamme opetuksen rahoitukseen pysyvyyttä ja rahoitusperusteiden muutosta – suoritettujen tutkintojen ja opintojen määrä rahoituksen taustalla ei ole kestävällä pohjalla opetuksen laadun takaamiseksi. Ennen kaikkea haluamme, että meillä on inhimilliset olosuhteet opiskella  – opiskelijat pitää nostaa köyhyysrajan yläpuolelle!

Siispä opiskelija, tutkija, opettaja tai ohjaaja: on meidän tehtävä, että äänestämme eduskuntaan opiskelijoita ja koulutuksen osaajia. Tarvitsemme päättäjiksi heitä, jotka ymmärtävät meidän opiskelijoiden, mutta myös koulutuksen osaajien arkea ja niukkuutta, jossa joudumme elämään. Vain hän, joka ymmärtää koulutuksen merkityksen Suomelle, ymmärtää miksi Suomessa on rauha, demokratia ja hyvinvointi.

Seuraavassa hallitusohjelmassa tuleekin olla kirjattuna mm. seuraavat kohdat:

  • Koulutuksen merkitys on Lapille suuri ja sen erityisasemaa tulee vaalia seuraavalla eduskuntakaudella!
  • Opintotuen heikennykset perutaan ja korotetaan opintotukea vähintään 90 euroa, opintotuki indeksiin – nostetaan opiskelijat köyhyydestä!
  • Ammatillisen koulutuksen rahoitusta tulee lisätä 150 miljoonaa – opettajat takaisin!
  • Yliopistojen perusrahoitusta tulee lisätä vähintään 90 miljoonaa ja palauttaa yliopistoindeksi
  • Ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta lisätään huomattavasti ja indeksijäädytys purettava.
  • taataan kaikkien asteiden oppilashuolto- ja mielenterveyspalveluihin riittävät resurssit, hyvinvointi on jokaisen oikeus!
  • Kasvatetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen (TKI) määrää ja sidotaan se BKT:seen, tällä varmistetaan riittävä rahoitus ja myös pitkän ajan talouskasvu!

#kansanedustajaehdokas #eduskuntavaalit #opiskelija #opetus #tutkimus #vaalit2019 #lappi #tiedevaalit #opintotuki #ramberg #yliopsto #lapinyliopisto #lapinamk #redu #eduskunta #ehdokas