On aika antaa esitysoikeus myös Saamelaiskäräjien asiantuntijajäsenelle maakuntahallituksessa


Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta maakunnan liiton tehtäviin kuuluu edistää saamelaisten kotiseutualueella heidän oikeuttaan omaan kieleensä ja kulttuuriinsa sekä maakunnallista identiteettiä ja asukkaiden osallistumista maakunnan kehittämiseen.
Lapin liiton perussopimuksessa on sovittu, että osana tätä edistämistyötä Lapin liiton hallituksessa on pysyvä asiantuntija, jonka Saamelaiskäräjät nimeää. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Miksi asiasta pitää keskustella nyt ja mitä tulisi tehdä?

Olen tehnyt läheistä yhteistyötä Saamelaiskäräjien edustajien kanssa Lapin liiton hallituksessa ja todennut, että nykyinen tilanne on vähintäänkin haasteellinen. Asiantuntijajäsen voi pitää pöydän ääressä puheita, mutta ei esimerkiksi tehdä muutosesityksiä, jolloin mahdolliset esitykset saamelaisia koskevissa asioissa jäävät joko esittelijän tai hallituksen jäsenten hartioille.

Syy, miksi asiasta tulisi keskustella nyt, on se että Lapin liiton perussopimusta tullaan todennäköisesti tarkistamaan lähitulevaisuudessa johtuen alueuudistuksesta, jossa muun muassa pelastustehtävät siirtyvät maakuntaliitolta Lapin hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Tämän vuoksi keskustelu on aloitettava nyt, jotta asiasta ehditään käydä perusteellinen keskustelu.

Tällä hetkellä asiantuntijajäsenen rooli, jossa edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus, ei täysin siis vastaa mielestäni asemaa, mikä asiantuntijajäsenellä olisi hyvä olla. On lähtökohtaisesti hienoa, että kuntayhtymässä on hallituspöydän ympärillä asiantuntijajäsen, mutta jos jäsenellä ei ole esitysoikeutta asioissa, jotka koskevat saamelaisten kotiseutualuetta, niin lienee perusteltua kysyä, että onko kyse vain näennäisestä vaikutusmahdollisuudesta?

Sopimuksen päivittämisen yhteydessä sopimusta tulisi siis päivittää niin, että Saamelaiskäräjien nimeämälle asiantuntijalle annettaisiin myös esitysoikeus Lapin liiton hallituksen kokouksissa.

Henri Ramberg

Miksi pelkästään esitysoikeus?

Kun puhumme kuntayhtymästä, jonka omistajat ovat kuntia, niin ymmärrän näkemyksen siitä, että varsinaisen äänioikeuden antaminen voi olla omistajille hankalaa. Mutta saamelaisten kotiseutualuetta koskevissa asioissa esitysoikeuden myötä pääsisimme tilanteeseen, jossa saamelaiskäräjien asiantuntijajäsenen rooli konkretisoituu ja nähdäkseni myös lainsäädännön henki toteutuisi paremmin, jos asiantuntijajäsen pystyy todella vaikuttamaan myös vielä päätösvaiheessa esitysoikeudella. 

Lopuksi

Minusta ei riitä, että saamelaiset voivat lausua asioista ja valmistella Lappi-sopimukseen oman osionsa, vaan kyllä vaikuttavuutta tulisi edelleen kehittää myös osana päätöksentekoa. Muun muassa YK on edelleen huolestunut siitä, että saamelaisilta puuttuu osallistumis- ja päätöksentekovalta asioissa, joilla on perustavanlaatuista merkitystä heidän kulttuurilleen ja elämäntavalleen, mukaan lukien kysymyksissä, jotka koskevat oikeutta maahan ja luonnonvaroihin.

Toivottavasti löydämme asiassa yhteisen näkemyksen lappilaisten kuntien kesken, sillä tämä ei olisi keneltäkään pois, vaan vastaisi myös YK:n esittämään tosiasialliseen huoleen.

Kirjoittaja on Lapin liiton hallituksen, Rovaniemen kaupunginhallituksen jäsen sekä Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja.

#saamelaiset #Lappi #LapinLiitto