Minkä taakseen jättää – sen edestä löytää

Lapin Kansa kirjoitti (4.12.) ikäihmisten hoivapalvelujen ulkoistamisesta ja yksityisten yritysten irtautumisesta palvelusetelistä. Irtautuminen on inhimillinen tragedia, josta vastuussa ovat poliitikot. Mutta miten näin pääsi käymään ja voiko asioita muuttaa? 

Kun Rovaniemen perusturvalautakunta laati vuoden 2021 budjettia, päättäjille esitettiin (30.09.2020 / 110§), että ikäihmisten palvelualueen palvelusetelituotantoa lisätään tuntuvasti. Talousseminaarissa meille päättäjille kerrottiin, että palvelujen tuotantoon tämä vaikuttaisi niin, että n. 22%:a kaikesta olisi omaa tuotantoa ja 78%:a olisi palvelusetelituotantoa.

Esitin budjettikokouksessa lautakunnalle, ettei palvelusetelin lisäämistä hyväksytä, mutta esitys raukesi kannattamattomana. Tuolloin lautakunta jätti huomioimatta tärkeän kysymyksen siitä, että julkisen ja yksityisen palvelutuotannon suhde kääntyy päätöksellä epäedulliseksi kaupungille, jonka eriävässä mielipiteessä toin myös esille. 

Kuluvan vuoden helmikuussa perusturvalautakunta (24.2.2021 / 27§) kuitenkin hyväksyi yksimielisesti esitykseni, että riskienhallintasuunnitelmaan lisätään kohta: “Liiallisessa palvelujen ulkoistamisessa on piileviä riskejä kustannusten hallinnassa sekä palveluiden häiriötilanteissa, missä palvelu keskeytyy tai loppuu.”   

Nyt tuo riski näyttää toteutuvan palveluja käyttävien maksettavaksi ja poliitikkojen harmiksi. Ironista kyllä, jo syksyllä 2020 nämä riskitekijät olivat tiedossa ja sittemmin myös kirjattuna riskienhallintasuunnitelmaan, mutta koska poliitikoilla ei ollut halua tai ymmärrystä tehdä vastuullisia päätöksiä, olemme tilanteessa, jossa tuo kyvyttömyys on kääntynyt ihmisten murheeksi. 

Kun palveluiden järjestämisvastuu siirtyy Lapin Hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta, on sen yksi tärkeimmistä tehtävistä saada julkiset palvelut vastaamaan palvelutarvetta ja -kysyntää koko maakunnassa. Silloin kun oma tuotantomme vastaa riittävästi palvelukysyntään, pystymme huolehtimaan juuri heistä, joiden elämäntilanne syystä tai toisesta on murroksessa tai jopa järkkynyt. Tämä koskee niin pelastus-, hoiva- kuin kaikkia muitakin sote-palveluita.

Tulevissa aluevaaleissa ensisijaisen tärkeätä onkin valita vastuullisia poliitikkoja, jotka ymmärtävät päätöksiensä seuraukset ja riskit puoluetaustasta riippumatta. Kyse on meidän kaikkien hyvinvoinnista, eikä välinpitämättömyydelle ole päätöksenteossa sijaa.  

Kirjoittaja on Rovaniemen kaupunginhallituksen jäsen, Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja ja aluevaaliehdokas.