Kahden sairaalan malli riippuu meistä

Erikoisin mielin olen seurannut julkista keskustelua koskien Länsi-Pohjan sairaalapalveluiden tulevaisuudesta sekä synnytysten jatkamisesta. Pidän sangen vieraina osaa näkemyksistä, mitä vasemmistoliiton suuhukin on keskustelun kuluessa koitettu laittaa. 

Vasemmistoliiton Lapin piirin kannat on aina helppo tarkistaa piirin verkkosivuilta ja puolueen linjaukset voi tarkistaa myös puolueen tavoiteohjelmasta. Asian luonteen vuoksi on ne syytä käydä selvennykseksi läpi myös julkisesti. 

Piirimme on jo vuosia ajanut kahden päivystävän sairaalan mallia Lappiin. Me haluamme, että molemmat sairaalat säilyvät julkisina palveluina myös tulevaisuudessakin. Olemme ajaneet aktiivisesti myös luopumista mekaanisesta 1000 synnytyksen rajasta Suomessa. Tahtotila saatiin kirjattua torniolaisen Kapraalin Ilkan esityksestä myös puolueen tavoiteohjelmaan seuraavasti: ”Kumotaan valtioneuvoston asetus, jonka mukaan synnytyksiä hoitavan sairaalan täytyy hoitaa vähintään 1000 synnytystä/vuosi, ja annetaan sairaanhoitopiireille ja sote-uudistuksen toteuduttua maakunnille oikeus itse päättää synnytysten järjestämisestä

Vasemmistoliitto on myös puolueena Meri-Lapin sairaalakysymyksessä yhtenäinen. Puolueemme puheenjohtajan Li Anderssonin ja usean kansanedustajan yhteiskirjoitus Lapin Kansassa (17.10.2020) tiivistää tavoitteemme: ”Vasemmistoliitolle on tärkeää turvata yhteispäivystyksen palvelut myös jatkossa Länsi-Pohjassa. Voimme olla tyytyväisiä siihen, että hallitus sitoutui turvaamaan palveluiden säilyvyyden vähintään kymmeneksi vuodeksi. Kyseessä ei ole aikaraja palveluiden alasajolle vaan vähimmäisaika, jonka ajan ne on turvattava.”

Vasemmistoliitto ei ole ollut eikä ole ajamassa Meri-Lapin palveluita alas, vaan päinvastoin olemme jo vuosia halunneet turvata niiden säilymisen alueen ihmisten ja elinvoiman vuoksi. Tulevaisuus riippuu maakuntamme päättäjistä – siksi ei ole aika repivälle poliittiselle kinastelulle, vaan yhdessä tekemiselle ja koko Lapin alueen kehittämiselle ihmisten palvelut edellä.

Henri Ramberg, puheenjohtaja
Vasemmistoliiton Lapin piiri ry