Jäämeren rata elää edelleen

On kulunut nyt kaksi viikkoa Jäämeren radan kaatumisesta Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040:sta ja edelleen nousee hymy huulille, kun asiaa ajattelee. Ensireaktioni äänestyksen tulokseen olivat uskomaton helpotus sekä onnenkyyneleet. En voisi olla enempää kiitollisempi ryhmällemme, jonka kanssa teimme poliittista vaikuttamistyötä kulisseissa, ja jolle sain kunnian kirjoittaa esityksen sekä ryhmäpuheen. Mutta nyt on aika katsoa eteen päin, tehtävää riittää.

Asia ei ole siis lopullisesti ohi, vaan olemme voittaneet erän, josta pitää olla iloinen. Mutta liikaa ei kannata irroittaa jalkoja maan pinnasta, sillä Jäämeren rataa voidaan ajaa edelleenkin esimerkiksi Tunturi-Lapin maakuntakaavan kautta, johon on kirjattu raideliikenteen kehittämiseksi selvitettävä yhteys Enontekiön kautta Norjan puolelle Skibotniin. Lisäksi raidelinjaus Jäämerelle on kirjattu esimerkiksi tuoreeseen Lapin liikennejärjestelmä 2040:een, joka hyväksyttiin Lapin liiton hallituksessa 26.4.2021.

Vastustin radan kirjauksia myös liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja esitin, että: ”Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:sta, sen tiivistelmästä ja muista liitteistä poistetaan kaikki maininnat Jäämerenradasta niiltä osin kuin ne kohdistuvat Saamelaisten kotiseutualueelle.” Kuten arvata saattaa, ei esitys saanut tuolloin kannatusta.

Vaikka tulevasta Lappi-sopimuksesta Jäämeren radan linjaukset pyyhitään todennäköisesti pois, ainakin Pohjois-Lapin maakuntakaavan alueiden osalta, tulee meidän jatkossakin ottaa kantaa ja vaikuttaa, ettei rataa kaavoiteta myöskään mainitusti Kolarista Kilpisjärvelle.

Tuo linjaus toteutuessaan halkoisi yhtälailla saamelaisten kotiseutualueen ja toisekseen jakaisi paliskuntien laidunmaita rankasti Tunturi-Lapin alueella, eikä yhteys ole sen kannattavampi kuin muutkaan. Samat perusteet radan torppaamiseksi ovat siis olemassa myös tulevaisuudessa, millä valtuutetut perustelivat päätöstään poistattaa merkinnät Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040:sta 17.5.2021.

****

Edellä mainittu kannattaa huomioida etenkin näin vaalien aikaan ja pitää huolta siitä, että valtuutettujen linja pysyy samana myös tulevaisuudessa, kun Jäämeren radan kannattajat seuraavan kerran käynnistävät rynnistyksensä. Eli kun äänestätte kunnallisvaaleissa, selvittäkää ehdokkaanne kanta Jäämeren rataan hyvissä ajoin!

Näin pitkäkestoisessa asiassa ja edellisestä oppineena, on erittäin tärkeätä pitää mielessä kolme asiaa: 1) älä anna koskaan periksi sen suhteen, mihin uskot; 2) politiikka vaatii useimmiten vuosien työtä, ennen kuin näkyviä tuloksia syntyy; ja 3) kun usko meinaa mennä, kertaa kohdat 1 ja 2 ja jatka asialinjalla eteenpäin.

Henri Ramberg, Lapin liiton hallituksen jäsen

#Jäämerenrata #Lappi #Rovaniemi #vasemmisto #kuntavaalit