Hyviä uutisia!

Päätimme kaupunginhallituksessa eilen maanantaina yksimielisesti, että Valionrannan kaavaa muutetaan ennen nähtävillepanoa, niin että kaavan lähivirkistysalue muutetaan puistoalueeksi.

Esitin asialle seuraavat perusteet:

  • puisto on ollut annetuissa palautteissa kaupunkilaisten toive;
  • se on luonteva jatko Vanhan sillan kupeesta alkavalle puistomaisemalle;
  • puisto lisää alueen käytettävyyttä ja monipuolistaa siten mahdollisuuksia käyttää sitä virkistysalueena sekä ajanviettopaikkana.

Tämä oli merkittävä parannus kaavan sisältöön tulevaisuutta ajatellen. Esitin myös palautusta ja sen yhteydessä muita muutoksia rakennusoikeuden määrään sekä kerrosten lukumäärään, mutta kaupunginhallituksen enemmistö ei palautusta halunnut.


#Rovaniemi #roivaltuusto #kaavoitus