Hyvää hallintoa vaalien

Lämpimät kesäillat ovat täällä, mutta mitäpä ne olisivat ilman politiikkaa!

Eilen nimittäin pidimme noin 7 tunnin mittaisen kaupunginhallituksen kokouksen ja kuten jotkut ovat jo uutisia lukeneet, niin kaupunginhallitus päätti esityksestäni yksimielisesti palauttaa sivistys- ja toimialajohtajan virkaan liittyvät toimenpiteet valmisteluun.

Esitykseni päähuomio oli siinä, että kaupungin tulee hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti kysyä viranhaltijoilta kiinnostusta sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan virkaan, ja asiassa tulee suorittaa tosiasiallinen ansiovertailu, jotka vuonna 2019 jäi tekemättä. Lisäksi totesimme, ettei uutta sivistysjohtajan virkaa perusteta vielä tässä vaiheessa ja nykyinen virka jatkuu vuoden loppuun.

Syy miksi asia on tärkeä on se, että Rovaniemen kaupungin tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja tässä tapauksessa etenkin hallinnon laillisuusperiaatetta eikä hallinto-tuomioistuimen oikeusvoimaa voida sivuuttaa. Näkemykseni mukaan, jos asia olisi päätetty esitetyllä tavalla, olisi se voinut olla mielestäni lainvastainen ja erittäin altis valituksille.

Oli hienoa, että kaupunginhallitus oli asiassa yksimielinen ja muutoinkin on todettava, että hallituksessa vallitsee pääosin erittäin hyvä henki. Lisäksi mitä itse pidän tärkeänä – ja uskon että monelle muullekin tämä on yhtä tärkeätä – on se, että kaupungissamme asiat tehdään oikein sekä oikeassa järjestyksessä. Hyvä hallinto on periaatekysymys, jonka suhteen periksi ei anneta.

Päätimme myös ostaa myös Senaatti-kiinteistöltä entisen Metsätutkimuslaitoksen kiinteistöt Etelärannasta. Kiinteistöjen pinta-ala on noin 17.000m² ja kaupunki pyrkii kaavamuutoksen avulla mahdollistamaan niihin asuinrakennuksia. Minulle tärkeätä on, ettei näille tonteille tule kerrostaloja maisemallisista syistä eikä niitä ole myöskään tulossa, joten omalta osaltani pystyin puoltamaan kauppaa.

#vasemmisto #Rovaniemi #roivaltuusto #Lappi