Ehdolla puoluevaltuuston varapuheenjohtajistoon

Hyvät toverit,


Tein kuukausia sitten päätöksen, etten pyri jatkokaudelle puoluehallituksessa. Kulunut puoluehallituskausi oli osaltani repaleinen, sillä olin 10 kuukautta työsuhteessa puolueeseen, joka aiheutti luonnollisesti esteen toimia puoluehallituksessa. Lisäksi puoluehallituksen toimintaa haastoivat korona ja sen mukana tuomien uusien toimintatapojen opettelu.


Olen kuitenkin tullut siihen tulokseen keskustelujen jälkeen, että haluan olla vaikuttamassa puolueen suuntaan. Kun minut valittiin puoluevaltuustoon, kirkastui valinnan myötä ajatus siitä, että haluan pyrkiä puoluevaltuuston puheenjohtajistoon ja antaa oman panokseni puolueen toimintatapojen sekä sisäisen kehittämiseksi.


Tunnen usean vuoden piirin puheenjohtajuuden sekä kuluneen puoluehallituskauden myötä puolueeni toimintatavat, ihmiset ja sen arvomaailman. Koen, että tuosta kokemuksesta voi olla puolueellemme hyötyä tulevaisuudessa. Yli kolmen vuoden ajan kestäneen piirin puheenjohtajuuden roolissa minulle oli tärkeätä ennen kaikkea luoda siltoja eri fraktioiden välille, ja tätä toivon pystyväni jatkamaan puoluekokouksen jälkeen.


Puoluekokouksessa tulin valituksi puoluehallitukseen suurimmalla äänimäärällä – tuolloin oman sekä tukijoiden tekemä taustatyö vaikutti hyvin paljon. Tällä kertaa kokoukseen ei ole kahta kuukautta, vaan yksi viikko aikaa – nyt voi uskoa vain puskaradion ja tehdyn työn vaikutuksiin.


Tavoitteeni valtuuston varapuheenjohtajistossa ovat seuraavat:
1) Jäsendemokratia on ollut ja tulee olemaan minulle aina sydämen asia – jokaisen kuuluu saada äänensä kuuluviin ja näkemyksensä esiin – tätä asiaa toivon pystyväni edistämään myös tulevaisuudessa luomalla parempia tapoja vaikuttaa puolueen sisällä.
2) Suomi on pitkä maa ja Vasemmistoliitolla on laajalti kannatusta sekä jäsenistöä tuntureilta Turun saaristoon. Tämän pitää näkyä myös puoluejohdossa, jotta jäsenistömme ääni tulee edustetuksi kauttaaltaan.
3) Toimia sillanrakentajana eri näkemysten välillä ja tuoda toisia kunnioittavaa sekä ymmärtävää keskustelukulttuuria vasemmistolaiseen liikkeeseen.

Tämän ilmoituksen myötä odotan tuplainnostuneesti puoluekokousta, on ihana nähdä viikon päästä jälleen kaikkia! <3

#vasemmisto