Kuntien palveluleikkaukset historiaan ensi vaalikaudella!

”Lukio-kursseja vähennetään, kahteen uimahalliin ei ole varaa, päiväkoti suljetaan, opetustuntien määrää vähennetään, ulkoliikuntapaikkojen määrä tippuu” – viimeistään jokainen ymmärtää nyt, mitä talouskuri tarkoittaa Rovaniemellä. Se tarkoittaa leikkauksia palveluista, jotka vaikuttavat jokaisen elämään epäoikeudenmukaisesti, mutta onneksi asian ei tarvitse olla näin.

Kuntien ja kaupunkien ongelmat eivät ole pelkästään omissa rakenteissa, ne ovat myös useamman

Lappilainen kansanedustajaehdokas Henri Ramberg Vasemmistoliitto

hallituksen – ja viimeisimpänä Sipilän – kurjistamispolitiikan tulosta. Nykyhallitus on esimerkiksi jäädyttänyt kuntien valtionosuuksien indeksikorotukset ja toimeenpannut, kiky-sopimukseen liittyvän, 0,5 miljardin leikkauksen koskien peruspalveluiden valtionosuutta. Rahoitusvajeeseen on kuitenkin ratkaisu, joka voidaan toteuttaa jo ensi hallituskaudella.

Suomalainen verotusjärjestelmä tarvitsee remontin, joka tuo lisää veroja yhteiseen hyvään. Tällä hetkellä pääomatuloista ei makseta kuntiin veroja lainkaan ja toisaalta myöskin pienistä pääomatuloista maksetaan suhteellisesti enemmän veroa kuin pienistä ansiotuloista. Tämä tulojen eriarvoisuus tulisi ratkaista ensi vaalikaudella siirtämällä ansiotulot ja pääomatulot samalle viivalle.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ansio- ja pääomatulojen progressiot tulee sovittaa yhteiseen taulukkoon, joka vastaisi lähes nykyistä ansiotuloverotaulukkoa. Lisäksi kunnille pitää kompensoida menetykset pääomaverotuloista tai siirtää pääomatulot myös kunnallisverotuksen alaiseksi.

Verouudistus laajentaisi veropohjaa eli toisi lisää tuloja valtiolle. Se mahdollistaisi suuremmat valtionosuudet kunnille, joka viisaasti käytettynä ratkaisisi rahoitusvajetta. Esimerkiksi tällä hetkellä valtio ei maksa sen lakisääteisiä velvoitteita lukiokoulutuksen suhteen kunnille. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa kuntatalous joutuu paikkailemaan valtion budjettivajetta omasta kirstustaan.

Rovaniemi on joutunut kohtuuttomaan tilanteeseen, mutta yhteistyöllä puolueiden kesken tämäkin on ratkaistavissa. Palvelut ja koulutus ovat keskeinen osa hyvinvointiamme, niiden säilyttäminen nykyisellä tasolla on mahdollista verouudistusten kautta, ei leikkaamalla palveluista.

#sinäpäätät #siepäätät #ramberg19 #vasemmisto #roivaltuusto #rovaniemi #roivas #vasemmistoliitto #kansanedustajaehdokas #vaalit19 #eduskuntavaalit