Rovaniemi tarvitsee hyvinvointikeskuksen

Soteuudistuksen yhtenä tarkoituksena oli ratkaista ihmisten välinen alueellinen epätasa-arvo, joka johtui kuntien vaihtelevista taloudellisista asemista. Tuo epätasa-arvo on heijastunut ihmisten palveluiden saantiin ja laatuun, ja asettanut loppuviimein ihmiset eri asemaan asuinpaikasta riippuen.

Siihen nähden on tuntunut erikoiselta seurata vaalikeskusteluissa puhetta siitä, että ”oman kylän palveluita aiotaan puolustaa”. Lähtökohtana kun uudistuksen tarkoitukseen nähden tulisi olla palveluiden parantaminen – ei pelkkä puolustaminen. Meidän täytyy muuttaa yhdessä ajattelutapaa ja ymmärtää, että palveluiden saatavuus ja laadun parantaminen paikallisesti on koko Lapin etu.

Tämä koskee myös rovaniemeläisten palveluita – nykyisellä menolla ei voi yksinkertaisesti enää jatkaa ja säilyttämisen sijaan on panostettava laatuun sekä saatavuuteen. Meidän on aidosti tehtävä panostuksia julkisesti tuotettuihin peruspalveluihin ja selätettävä ongelmat pitkäjänteisesti. Sen pitää tapahtua ihminen edellä – lähiöistä kylille saakka – uutta luomalla, ei ulkoa ostamalla.

Ei pidä myöskään unohtaa, että meillä on edelleen ratkaistavana Rovaniemen hyvinvointikeskuksen kysymys. Hyvinvointikeskuksen tarve ei ole kadonnut mihinkään ja tulevalla hyvinvointialueella Rovaniemeltä on löydyttävä yksi suurempi hyvinvointikeskus keskeiseltä sijainnilta, joka tarjoaa hyvinvointikeskuksen palvelut yhden luukun periaatteella ihmisille. Kalliista ja hajallaan olevista vuokratiloista tulee päästä eroon hyvinvointialueella, jotta ihmisille jää enemmän.

Lapin hyvinvointialueen perustehtävä on järjestää sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut tasa-arvoisesti sekä saavutettavasti kaikille ihmisille asuinpaikasta riippumatta. Hyvinvoiva ihminen on voimavara, johon meidän kannattaa panostaa jo hyvinvointialueen alusta lähtien. Uudistuksen ja rahoituksen parantumisen myötä kykenemme tasaamaan jatkossa terveyseroja ja lisäämään sekä parantamaan peruspalveluita, jos haluamme.

Henri Ramberg (vas.)
Puheenjohtaja
Vasemmistoliiton Lapin piiri ry