Aluevaalit 2022 – panostuksia ihmisiin!

Hei, olen Henri Ramberg, 34-vuotias Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja, monikkoperheen iskä, aviopuoliso ja sosiaalityön opiskelija.

Voit tutustua arvoihini ja minuun tarkemmin näiden linkkien kautta. Kerrottakoon kuitenkin, että toimin tällä hetkellä Rovaniemen kaupunginhallituksen jäsenenä ja kaupunginvaltuuston jäsenenä. Hyvinvointialueen tulevaisuuteen olen saanut eväitä myös Lapin hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsenenä.

Politiikan ulkopuolella harrastan valokuvausta, vapaalaskua ja kulttuuria.

Olen ollut vaikuttamassa Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtajana myös koko piirin paikallisiin tavoitteisiin ja sitoutunut niihin, mutta alla olevat asiat ovat minulle erityisen tärkeät ja näitä samoja aiheita olen viimeisen vuosien aikana ajanut myös muissa luottamustoimissani

Aluevaalit ovat ehkä tämän vuosikymmenen tärkeimmät vaalit, kun meidän ihmisten tärkeimpien palveluiden päättäjät valitaan. Jatkossa aluevaltuustot päättävät siitä, minkälaiset palvelut Lapissa on ja mistä palveluita saa – ja tähän haluan olla vaikuttamassa.

Henri Ramberg

1. Jo riittää huutolaisuus – paluu julkiseen tuotantoon!

Moderni huutolaisuus tarkoittaa sitä, että julkiset palvelut kuten lastensuojelu ja ikäihmisten hoiva on ulkoistettu laajalti sille, kuka sen halvimmalla tekee. Tilanne on mennyt kohtuuttomaksi ja palveluiden käyttäjät joutuvat kohtuuttomiin tilanteisiin valvoessaan etujaan sekä mahdollisesti muuttamaan omalta turvalliselta paikkakunnalta muualle, koska omaa tuotantoa ei ole

Palautetaan palvelut takaisin julkiseen tuotantoon – näin voimme varmistaa palvelun laadun ja hyvät olosuhteet, eikä meidän tarvitse maksaa lihavia osinkoja hoivayritysten osakkeenomistajille.

2. Pelastetaan Länskä ja puretaan ulkoistus

Länsi-Pohjan sairaalan menot ovat kasvaneet huomattavasti ja ulkoistamissopimuksesta on aiheutunut kohtuuttomia riitoja sekä tulkintakysymyksiä. Meidän tulee purkaa sopimus ja myöskin pitää huolta siitä, että erikoissairaanhoidon päivystys löytyy tulevaisuudessakin Meri-Lapista.

Mikäli sairaala ajetaan alas, on se koko hyvinvointialueen kannalta merkittävä heikennys – ihmiset eivät tule Rovaniemelle vaan siirtyvät etelämmäs Ouluun, jonne on lyhyempi matka ja josta saa yliopistosairaalan tasoista hoitoa. Lisäksi sairaala työllistää valtavasti, joka tarkoittaisi sitä, että hukkaisimme osaajapotentiaalin.

3. Panostuksia peruspalveluihin ja liian suuria ulkoistuksista purettava

Pidetään huolta siitä, että palvelut löytyvät Utsjoelta Simoon – toimivia palveluita ei saa ajaa alas, vaan matalalla kynnyksellä saavutettava hoito on parasta niin ihmisten kuin hyvinvointialueen talouden kannalta. Panostetaan palveluiden saatavuuteen ja kehitetään digipalveluita niin, että yhä useammalla olisi niitä mahdollisuus käyttää.

Palveluita tulee lisäksi saattaa takaisin omaan toimintaan: me emme voi pitää näin laajasti ulkoistettuja palveluita, koska se johtaa tilanteeseen, jossa kilpailemme samoista työntekijöistä kuin yrityksetkin ja on itseään ruokkiva kierre. Lisäksi ulkoistusten äkillisesti purkautuessa on vaarana, että siitä aiheutuu kohtuuttomia tilanteita palveluiden käyttäjille.

Peruspalveluiden merkitystä ei voida korostaa tarpeeksi: niillä on kaikista suurin merkitys sen kannalta, miten ihmisten hyvinvointiin vastataan. Yleisesti tärkeätä on, että ihminen saa oikeaa hoitoa oikea-aikaisesti – näin vältetään ongelmien pahenemista ja inhimillistä kriisiä.

4. Sosiaalipalveluiden merkitys ja työntekijöiden palkkaus

Sosiaalipalvelut eivät saa jäädä huomioitta uudistuksessa! Minulle sosiaalityön opiskelijana ja kahden pienen lapsen isänä on sosiaalipalveluilla suuri merkitys, koska tiedän, mitä tarkoittaa aliresurssoidut palvelut aiheuttavat perheille, mutta myös yhteiskunnalle. Aliresurssointi tulee maksamaan kalliisti aiheuttaen epätarkoituksen mukaisia jonoja ja palveluvajetta, ja tästä syystä meidän tulee parantaa sosiaalipalveluiden asemaa sekä lisätä työn houkuttelevuutta.

Jo vuosia esimerkiksi Rovaniemi on maksanut heikkoa palkkaa sosiaalityöntekijöille ja työn kuormittavuus sekä asiakasmäärät ovat olleet liian suuret. Nyt on aika muutokselle – on tärkeätä, että harmonisoimme palkat, jotta pääsemme tästä eriarvoisesta kehityksestä.

5. Tasa-arvoa palkkoihin ja lisää ammattilaisia hoitotyöhön!

Hoiva-ala on jo nyt haasteiden edessä, mutta tulevaisuudessa vielä enemmän, sillä väestömme ikääntyy ja ihmisiä siirtyy eläkkeelle, ja myös hoitoisuus kasvaa.

 Laitetaan edes nämä asiat kuntoon, niin osaajia saadaan lisää: riittävä ja oikeudenmukainen palkka; työolojen parantaminen kuulemalla henkilöstöä; riittävät henkilöstöresurssit, esim. sijaisten saatavuus kuntoon; työnkuva vastaamaan koulutusta ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön!

Tarvitsemme myös päätöksiä, joilla palkkoja korotetaan, jotta hoiva-alan vetovoima lisääntyy. Aluevaltuustot päättävät alueensa budjeteista ja näin ollen henkilöstömenoista – me voimme vaikuttaa siihen, miten näitä rahoja käytetään.

6. Joku roti asiakasmaksuihin!

Asiakasmaksut ovat äärimmäisen suuri kuluerä pienituloisella – minulla itsellänikin on ollut 2018 maksukatto täynnä ja senkin kanssa, hoitoon meni paljon rahaa. Varmistetaan jokaisen halukkuus hakeutua palveluihin ja poistetaan terveyskeskusmaksut ja alennetaan muita maksuja.

7. Panostuksia pelastuspalveluihin!

Lapissa VPK:n osuus on jo nyt merkittävä – Lapin pelastuslaitoksella on voimassa oleva sopimus 31 vapaaehtoisen palokunnan kanssa. Meidän haasteemme ovat siinä, saammeko ihmisiä innostettua vpk-toimintaan tulevaisuudessa – johon tarvitsemme panostuksia.

Kuntien heikon taloudellisen tilanteen vuoksi myös Lapin pelastuslaitos on ollut ahdingossa. Maakunnille tapahtuva siirto on perusteltu ja näillä näkymin myös palo- ja pelastustoimen rahoitus tulee kasvamaan. Lapissa tilanne on ollut sanalla sanoen hirvittävä, koska kunnat ovat aliresurssoineet palvelut – nyt näkyy valoa tunnelin päässä ja on aika investoida myös kalustoon!

8. Mistä rahat?

Hyvinvointialueelle siirtymisessä Lappi on voittaja ja rahoituspohjamme vahvistuu kymmenillä miljoonilla näillä tiedoin – tämä mahdollistaa panostukset hyvinvointiin. Panostukset ovat tärkeitä, jotta taloudellinen tasapaino saadaan pitkällä aikavälillä. Panostukset peruspalveluihin vähentävät erikoissairaanhoidon tarvetta, joka vähentää talouden rasitusta.

Lisäksi liian suuret ulkoistukset nostavat kustannuksia esimerkiksi hoivapalveluissa pitkän ajan kuluessa ja luovat epäterveen aseman markkinoille. Ulkoistuksia purkamalla saadaan säästöjä ja palveluihin varmuutta.

#Lappi #vasemmisto #Aluevaalit