Nopeusrajoitusten alentaminen Rovaniemen kaupungin keskustassa

Aloitteen voit allekirjoittaa täältä.

Aloitteen sisältö

Aloitteen tavoite
Aloite on ensisijaisesti laadittu Rovaniemen keskusta-alueen turvallisuuden lisäämiseksi moottoroitujen ajoneuvojen nopeusrajoituksia laskemalla. Aloitteen toissijainen tarkoitus on parantaa kaupunkiympäristön viihtyisyyttä keskustassa.

Aloitteen perustelut
Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelma 2035 (jälj. ’suunnitelma’) on laadittu vuonna 2016. Suunnitelman yhtenä osana tarkastellaan Rovaniemen kaupungin alueen nopeusrajoituksia, ja se pitää sisällään esityksen nopeusrajoituksista
tavoiteverkolle (liite 7). Rovaniemen kaupunki on alentanut osassa kaupungin keskustaa nopeuksia, mutta esimerkiksi ydinkeskustan alueella nopeusrajoitukset ovat useilla kaduilla korkeammat kuin suunnitelmassa.

Suunnitelmassa on ehdotettu Rovaniemen keskustan – kuten lähes kaikkien muidenkin asuinalueiden – tonttikaduille asetettavaksi nopeusrajoitukseksi ≤ 30km/h. Tämä olisi merkittävä turvallisuutta parantava teko, koska on tiedossa, että ajonopeuden kasvaessa yli 30 km/h:ssa nousee kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuusriski selkeästi.

Alemmat nopeusrajoitukset laskevat keskinopeuksia asuinalueilla ja antavat myös entistä enemmän aikaa kaikille liikkujille kiinnittää huomiota ympäristöönsä, näin parantaen yleistä turvallisuutta. Alemmat ajonopeudet lisäävät myös keskusta-alueen viihtyisyyttä.

Aloitteen vaatimus
Tämän kuntalaisaloitteen allekirjoittajat vaativat, että Rovaniemen kaupunki saattaa voimaan Rovaniemen keskusta-alueen tonttikaduilla Rovaniemen tie – katuverkkosuunnitelma 2035:n mukaiset 30 km/h nopeusrajoitukset pikaisella aikataululla.

Aloitteen lisätiedot

Aloitteeseen kerätään nimiä Rovaniemen Wanhojen Markkinoiden aikana (16.-18.08.2019) Rovaniemen 1. ja 3. kaupunginosan asukasyhdistysten toimesta. Käy allekirjoittamassa aloite kojulla!

ROVANIEMEN TIE- JA
KATUVERKKOSUUNNITELMA 2035
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=8bb41398-bb6a-4d6b-b430-6d5b6b425711