”Yhteinen tahtotila”

Julkaistu Uusi Rovaniemi -kaupunkilehdessä 12.05.2021. “Tämä sopimus lainvoimaiseksi tultuaan korvaa kokonaisuudessaan 3.9.2007 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen, jonka voimassa olo samalla todetaan päättyneeksi.” Näin yksiselitteisesti todetaan 9.8.2013 allekirjoitetussa Rovaniemen kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n välisessä yhteistoimintasopimuksessa. Tuossa sopimuksessa myös määriteltiin, että sopimus koskee vain Kiela I -korttelia (nro 33).  YIT kirjoittaa kuitenkin 22.11.2019 päivätyssä paimenkirjeessä kaupunginhallituksen jäsenille: “Koska … Jatka artikkelin ”Yhteinen tahtotila” lukemista